Business Social Impact. Społeczna odpowiedzialność biznesu w teorii, praktyce, liczbach i case studies

13 grudnia 2023

Transformacja gospodarki na zrównoważony rozwój staje się faktem, a polski biznes musi się z nim zmierzyć. Jest to oczywiście trudny moment, wymagający od biznesu zarówno środków na przeprowadzenie transformacji, jak i wiedzy oraz świadomości. Celom i wyzwaniom spod znaku „S” w ESG poświęcono publikację „Business Social Impact” z udziałem Karola Krzyczkowskiego z FOB. 

We wrześniu 2023 na Stadionie Narodowym PTBRiO i OFBOiR po raz drugi już zorganizowały największy w naszej części Europy festiwal poświęcony insightom i marketingowi opartemu na danych Insummit 2023. Kurowana przez Katarzynę Zalewską, Dorotę Cudną-Sławińską z Kantar Polska i ekspertkę ESG Martę Kukowską sesja Business Social Impact (z udziałem m.in. Karola Krzyczkowskiego, starszego menedżera projektów FOB) była inspiracją do stworzenia wydawnictwa, które w syntetycznej, a jednocześnie bogatej w informacje i dane formie zbierze najważniejsze wnioski i rekomendacje dla wszystkich, którzy chcą wdrażać cele ESG w swojej aktywności biznesowej.

Skrót ESG często kojarzony jest głównie z zielonymi transformacjami. Nieco rzadziej zwraca się uwagę na „S” czyli social. Zespół celów i problemów związanych z problemami społecznymi, między innymi takimi jak wykluczenie, równe traktowanie, ubóstwo. Tym właśnie problemom poświęcono publikację. Do jej stworzenia zaproszono uczestniczki i uczestników sesji Business Social Impact – wśród nich także Karola Krzyczkowskiego z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które jest jednym z partnerów publikacji.

Dzieląc się z Państwem publikacją, która podsumowuje naszą tegoroczną sesję Business Social Impact festiwalu Insummit 2023, oddajemy zbiór niezwykły. Zbiór ukazujący zróżnicowaną perspektywę, doświadczenia i dokonania ludzi, firm i instytucji w obszarze zrównoważonego rozwoju, ESG. Wierzymy, że tak, jak współautorki i współautorzy publikacji w tej różnorodności, a zarazem spójności wartości i przekonań, dostrzegą Państwo największą wartość, a po lekturze całej publikacji poczujecie się zainspirowani lub zachęceni do podjęcia rozmów, zadawana pytań w tym, dynamicznie ewoluującym obszarze ESG. Tego serdecznie życzymy i polecamy się do dalszych rozmów i działań – mówi Katarzyna Zalewska, Kantar Polska.

Tematy poruszane w publikacji to między innymi:

  • ESG w statystykach
  • Co o ESG sądzi konsument?
  • Jak ESG wpływa na społeczeństwo i biznes?
  • ESG – komunikacja społeczna i marketingowa
  • Wdrożenia celów ESG w aktywność biznesową – case studies

Widzimy dynamicznie rosnące zainteresowanie biznesu obszarem ESG. W tym, dodaję to z nieskrywaną radością bo ten obszar jest mi od zawsze najbliższy, społeczną odpowiedzialnością czyli S. Biznes tworzą ludzie i właśnie dla ludzi i z ludźmi powinien on jak najlepiej i jak najodpowiedzialniej funkcjonować. Dlatego tak ważne jest to żeby zacząć jeszcze mocniej pochylać się nad tak podstawowymi tematami jak warunki pracy, poszanowanie praw człowieka w całym łańcuchu wartości oraz budowanie we współpracy z organizacjami pozarządowymi sensownych i skutecznych partnerstw społecznych. Nie bez znaczenia są przed nami również wyzwania, choćby te związane z nowymi technologiami w służbie społeczeństwu. Nasza publikacja to kontynuacja dyskusji z tegorocznego Insummit właśnie wokół tych zagadnień, którą poprowadziliśmy w gronie ekspertów i praktyków. Była ona tak istotna, że postanowiliśmy kontynuować ją tą publikacją – mówi Marta Kukowska, ekspertka ESG.

Zapraszamy do lektury publikacji „Business Social Impact. Społeczna odpowiedzialność biznesu w teorii, praktyce, liczbach i case studies” >>

O publikacji Business Social Impact. Społeczna odpowiedzialność biznesu w teorii, praktyce, liczbach i case studies

Autorzy_ki: Dorota Cudna-Sławińska (Kantar Polska), Marta Kukowska (ekspertka ESG), Katarzyna Zalewska (Kantar Polska), Katarzyna Długa (PSH Lewiatan), Krzysztof Dobies (Fundacja Avalon), Małgorzata Greszta (CSR Consulting), Anna Karczmarczuk (PTBRiO / Ipsos), Karol Krzyczkowski (Forum Odpowiedzialnego Biznesu), Aleksandra Kubecka (Główny Urząd Statystyczny), Robert Rękas (PSH Lewiatan), Lidia Stępińska-Ustasiak (T-Mobile), Paweł Tyszkiewicz (SAR Stowarzyszenie Agencji Reklamowych), Joanna Wójcik (Główny Urząd Statystyczny).

Redakcja: Dorota Cudna-Sławińska (Kantar Polska), Marta Kukowska (ekspertka ESG), Katarzyna Zalewska (Kantar Polska)

Opracowanie graficzne i skład: Kantar Polska S.A.

Partnerzy publikacji: PTBRiO, Główny Urząd Statystyczny, CSR Consulting, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej, Polska Sieć Handlowa Lewiatan, Fundacja Avalon, T-Mobile.