Buduj z nami nowe kadry liderów społecznych zmian! Przystąp do programu Ambasadorów CSR!

9 października 2014

Program Ambasadorstwa CSR jest jedną z inicjatyw Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, która skupia wokół siebie młodych, energicznych ludzi chcących nie tylko zdobywać wiedzę, ale przede wszystkim działać na rzecz swojego środowiska lokalnego! Program skierowany jest do studentów i studentek z całej Polski.

Działając w programie wspierasz ideę społecznie odpowiedzialnego biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR). Masz możliwość działania na rzecz zmian społecznych w swoim regionie. Edukuj innych razem z nami! Buduj społecznie odpowiedzialny biznes!

CSR to zasady funkcjonowania biznesu w społeczeństwie, które przejawiają się na płaszczyźnie zrównoważonego rozwoju, poszanowania środowiska naturalnego, pracowników, partnerów biznesowych oraz społeczności lokalnej.

Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w programie Ambasadorów CSR?

Jest to jedyny w Polsce tak prestiżowy program edukacyjny dotyczący CSR!

Ambasadorzy CSR będą:

 • uczestniczyć w seminariach, spotkaniach z praktykami i teoretykami zajmującymi się CSR
 • mieć kontakt ze światem biznesu, polityki, organizacji pozarządowych i studenckich kół naukowych z całej Polski
 • organizować wydarzenia edukujące o CSR w swoich środowiskach lokalnych
 • uczestniczyć w licznych szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach dotyczących CSR
 • nawiązywać nowe znajomości ze studentami i studentkami zainteresowanymi CSR
 • otrzymywać bezpłatne publikacje
 • uczestniczyć w wydarzeniach jako przedstawiciele LOB
 • mieć kontakt z polskimi start up, których podstawą są zasady CSR

Ponadto, najaktywniejsi Ambasadorzy CSR mają szansę na:

 • atrakcyjne nagrody
 • płatny staż w firmie partnerskiej LOB
 • płatny staż w Forum Odpowiedzialnego Biznesu – największej i najstarszej organizacji pozarządowej w Polsce promującej CSR
 • uczestnictwo w programie „Staże w CSR-ze”
 • uczestnictwo w programie Mentorów LOB (w roku akademickim 2015/2016)

Rekrutacja trwa do 6 listopada 2014 r.!
Uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne.

Ligę Odpowiedzialnego Biznesu wspierają:

Partnerzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PGNiG, Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, Orange

Patron honorowy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki

Patroni medialni: CR Navigator, Manko.pl, Kariera.com.pl, odpowiedzialnybiznes.pl, biznes.pl, dlaStudenta.pl, eurostudent.pl, kampaniespoleczne.pl, studentnews.pl