Browar przyjazny otoczeniu Kompania Piwowarska publikuje Raport Zrównoważonego Rozwoju

4 listopada 2015

Dotyczy firmy: Kompania Piwowarska,

Rekordowo małe zużycie wody podczas warzenia piwa, 47 zrealizowanych projektów wolontariatu, 5 źródeł wzrostu – Kompania Piwowarska opublikowała nowy Raport Zrównoważonego Rozwoju za okres od kwietnia 2014 do marca 2015 roku. Zestawienie kompleksowo podsumowuje dokonania browaru, potwierdzając, że trwałość biznesu dużych firm zależy od rozwoju społecznego, kondycji ekonomicznej ich otoczenia i odpowiedzialnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

Jako firma nie działamy w próżni. Jesteśmy istotnym ogniwem w systemie wzajemnie powiązanych podmiotów, za które czujemy się również odpowiedzialni – mówi Katarzyna Radecka, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej. – Nasz rozwój nie byłby możliwy bez lokalnych inwestycji, bycia dobrym sąsiadem i rozważnego korzystania z zasobów naturalnych. Dlatego działamy społecznie, ale i informujemy naszych interesariuszy o wynikach tych działań.

Postawili na piwo

Najnowszy raport to pierwszy dokument, który kompleksowo prezentuje wyniki wdrożenia w firmie strategii zrównoważonego rozwoju „Postaw na piwo”, ogłoszonej we wrześniu 2014 roku. Przypomnijmy, że u podstaw tej koncepcji znalazło się pięć kluczowych źródeł wzrostu: rozwój biznesu i społeczności, odpowiedzialne spożycie, oszczędzanie wody, czyste środowisko oraz wydajne i przyjazne uprawy. Tegoroczne zestawienie po raz pierwszy przedstawia też długofalowe cele, jakie mają być realizowane do 2020 roku. – Zrównoważony rozwój biznesu to proces ciągłego doskonalenia – mówi Katarzyna Radecka,– Stajemy przed rosnącymi wyzwaniami, obejmującymi zarówno zmiany klimatyczne, jak i zagrożenia z powodu nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Dajemy dobry przykład i zachęcamy do wspólnych działań, które mają wpływ zarówno na wzrost dochodów, jak i lepszą jakość życia. Z raportu dowiemy się m.in. o osiągniętym, rekordowo wysokim poziomie efektywności zużycia wody (2,85 hl wody/1 hl piwa), który jest jednym z najlepszych wyników na świecie, jak i o najważniejszych spośród 47 projektów zrealizowanych przez wolontariuszy firmy, czyli np. o tym jak pracownicy KP zostali dawcami szpiku, jakie mamy sposoby na pijanych kierowców, czy dlaczego ostrzegamy przed piciem alkoholu w czasie ciąży.

Czytając – pomagasz

Z Raportem Zrównoważonego Rozwoju Kompanii Piwowarskiej warto się zapoznać. Jest to prosty sposób aby wesprzeć jedną z trzech organizacji o profilu społecznym. Każdy, kto zapozna się z raportem, zbiera punkty za przeczytane artykuły i obejrzane materiały. Można je przekazać na rzecz wsparcia wybranej organizacji:

  • Fundacji FAStryga, która pomaga osobom z wrodzonymi zaburzeniami rozwojowymi, wywołanymi spożywaniem alkoholu (m.in. z zespołem FASD),
  • Fundacji Barka, która działa na rzecz integracji i rozwoju grup społecznie marginalizowanych lub
  • Fundacji Aeris Futuro, która przeciwdziałając globalnym zmianom klimatycznym, prowadzi projekty z zakresu zwiększania różnorodności biologicznej i krajobrazowej
    Pionierzy GRI

Kompania Piwowarska jest pionierem opracowywania wyników zrównoważonych działań. Jako jedna z pierwszych, w 2006 roku opublikowała raport podsumowujący wpływ na środowisko naturalne. Raporty Zrównoważonego Rozwoju, powstałe według unijnych standardów GRI, powstają nieprzerwanie od 2011 i każdego roku zostają wyróżnione w konkursach organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Eksperci doceniają raporty KP za ich wiarygodność, kompleksowość i przejrzystość. Przygotowania tegorocznego raportu rozpoczęła ankieta, przeprowadzona wśród pracowników firmy i interesariuszy. To oni zwrócili uwagę m.in. na konieczność zaprezentowania przez firmę jej celów na przyszłość oraz zapewnienie wyrobów najwyższej jakości. Najważniejsze zagadnienia z ankiety, skonsultowane z przedstawicielami różnych działów firmy, utworzyły spójną mapę raportu – zawierającą główne obszary wpływu i rozwoju, które zostały dokładnie przeanalizowane, zmierzone i opisane.