Biznes wobec potrzeb zrównoważonego rozwoju

9 lipca 2012

Długofalowe potrzeby, działania i bariery wzrostu wymienia raport „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050″. (Rzeczpospolita 28.05.2012) Źródło