Biznes we współpracy z uczelniami

14 marca 2018

Dotyczy firmy: Jeronimo Martins Polska, Polpharma, Siemens,

Jednym z najważniejszych wyzwań nowoczesnej gospodarki jest tworzenie partnerstw i podejmowanie współpracy międzysektorowej. Jej przykładem jest współdziałanie biznesu z uczelniami, przybierające różne formy, dostosowane do potrzeb i możliwości obu stron.

Sektor biznesowy i uczelnie wspólnie prowadzą inicjatywy przyczyniające się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, zwłaszcza celów nr 4 i 9 oraz 17. Mogą wzajemnie się uzupełniać, by tworzyć wartość dodaną dla gospodarki i społeczeństwa.

Wspólna odpowiedzialność za przyszłość

Zarówno biznes, jak i uczelnie odgrywają ważną rolę w kształtowaniu rynku pracy. Ich wspólnym interesem jest m.in. działanie na rzecz tworzenia warunków, które umożliwią wykorzystanie twórczego potencjału drzemiącego w studentach i absolwentach. Z przykładowymi inicjatywami łączącymi te sektory będzie można zapoznać się podczas 7. Targów CSR.

Odwiedź stronę Targów CSR >>

Działania skierowane do studentów prowadzi Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego. Należą do nich program stypendialny “Marzenie o Nauce” oraz pomostowy dla jego absolwentów, a także “Edukacja Inspiracja” – program skierowany do wyróżniających się nauczycieli z małych miejscowości. Przy fundacji działa również stowarzyszenie Alumni EFC.

Jednym z przykładów działań biznesu na rzecz studentów jest także Liga Odpowiedzialnego Biznesu, program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu, realizowany we współpracy z firmami – opiekunami ścieżek tematycznych. To inicjatywa, której celem jest budowanie nowych kadr menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych oraz liderów zmian. W ramach programu młodzi ludzie zainteresowani tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu uczestniczą w warsztatach oraz spotkaniach z ekspertami pracującymi w firmach będących liderami CSR w swoich branżach. Więcej o Lidze zwiedzający Targi dowiedzą się na stoisku Forum Odpowiedzialnego Biznesu – organizatora wydarzenia.

Współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju

Poprzez wspólne projekty, uczelnie i biznes mogą pracować na rzecz innowacyjnych rozwiązań wspierających  zrównoważony rozwój. Połączenie wiedzy środowisk wiedzy akademickich z doświadczeniami firm stwarza warunki do tworzenia nowych rozwiązań problemów biznesowych oraz społecznych.

Targi CSR są okazją, by poznać inicjatywy realizowane we współpracy. Należy do nich na przykład projekt Train Energy Uniwersytetu Łódzkiego. Polega on na opracowaniu modelu określającego niezbędne kompetencje do wdrażania w przedsiębiorstwach zielonych praktyk oraz zasad zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej, a także na współpracy z przedsiębiorstwami ukierunkowanej na identyfikację dobrych praktyk i studiów przypadków z zakresu zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej.

Przykładem współpracy biznesu ze światem akademickim jest również program Banku Zachodniego WBK Santander Universidades, w ramach którego polskie uczelnie biorą udział w programach globalnych organizowanych przez najlepsze światowe uczelnie takie jak Harvard Law School, Uniwersytet Browna, Uniwersytet Kalifornijski, Uniwersytet w Pensylwanii, Uniwersytet Narodowy w Singapurze czy Uniwersytet w Kolonii, realizują programy stypendialne, a także indywidualne programy badawcze z zakresu przedsiębiorczości, rozwoju badań naukowych, szczególnie w zakresie nowych technologii, mobilności studentów oraz pracowników, promocji kultury oraz języka hiszpańskiego, a także rozwoju networkingu i wymiany wiedzy na ogólnoświatowym poziomie.

Współpraca firm z uczelniami jest dowodem na to, że zarówno środowisko biznesowe, jak i akademickie rozumie ciążącą na nich wspólną odpowiedzialność za los młodych pokoleń – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dzięki wspólnie realizowanym inicjatywom powstają także innowacyjne rozwiązania, bazujące na połączeniu praktyki biznesowej z badaniami naukowymi. Dlatego zachęcam do zapoznania się z dobrymi praktykami 12 kwietnia podczas 7. Targów CSR na PGE Narodowym. Wydarzenie będzie okazją do czerpania inspiracji oraz dyskusji na temat podejmowanych przez biznes i uczelnie działań  – dodaje.

Targi CSR o współpracy

Targi CSR to największe wydarzenie CSR-owe w Polsce. Organizowane jest od 2005 roku, co dwa lata, przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych, a także usług oferowanych w tym zakresie. Podczas 7. edycji wydarzenia w 2018 roku organizatorzy spodziewają się około 80 wystawców i 2000 zwiedzających.

Więcej informacji o wydarzeniu:

Strona internetowa:  https://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr

Aktualna lista wystawców: https://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/wystawcy/

Informacje o 7. Targach CSR na Facebooku: https://www.facebook.com/events/228660914292862

Hashtag wydarzenia: #TargiCSR

Partnerzy i patroni 7. Targów CSR

Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partner Główny: Siemens Polska

Partner: Jeronimo Martins Polska, Polpharma

Patroni Honorowi: CSR Europe, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Patroni: Business Centre Club, Federacja Konsumentów, Konfederacja Lewiatan, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Program Przedsiębiorstwo Fair Play, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC)

Patroni medialni: Polityka, PAP Biznes, Clear Channel Poland, Harvard Business Review Polska, Kompendium CSR, Benefit, Energia i Recykling, My Company Polska, SEMESTR – magazyn studentów, Be.Navigator, Kampaniespoleczne.pl, NGO.pl, PRoto.pl

źródło: informacja własna