Biznes we współpracy na rzecz środowiska naturalnego

9 marca 2018

Uwzględnianie potrzeb środowiska naturalnego jest nieodzownym elementem zrównoważonego rozwoju. Coraz więcej firm traktuje je jako pełnoprawnego, a nawet najważniejszego interesariusza, czyli element otoczenia biznesu, który zarówno wpływa na kształt tego biznesu jak i podlega jego oddziaływaniu.

W ramach działań prośrodowiskowych firmy nie tylko rekompensują straty wywołane swoimi działaniami, ale przede wszystkim zaczynają wprowadzać zmiany na poziomie strategii, technologii i podejścia do rozwoju biznesu, które pomogą te negatywne oddziaływanie ograniczyć, a w niektórych aspektach całkowicie zniwelować. Coraz częściej, w celu znalezienia skutecznej odpowiedzi na stojące przed biznesem wyzwania środowiskowe nawiązywana jest współpracy zarówno pomiędzy firmami, jak i między sektorami.

W celu rozwoju innowacji biznes może współpracować z ośrodkami badawczymi, startupami. Żeby poprawiać wyniki efektywności procesów warto rozważyć wspólne działania z ośrodkami akademickimi. A jeśli chodzi o działania na rzecz najbliższego otoczenia, to kto lepiej, jak nie organizacje lokalne zna potrzeby swojej społeczności?

Najbardziej różnorodne oblicza współpracy na rzecz środowiska naturalnego (i nie tylko) można znaleźć w corocznym Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Zarówno to wydawnictwo, jak i cała wyszukiwarka dobrych praktyk online jest bogatym źródłem przykładów i inspiracji w tym zakresie.

>> Poznaj dobre praktyki biznesu na rzecz środowiska 

Środowiskowe Cele Zrównoważonego Rozwoju możliwe dzięki współpracy

– Wpływ człowieka (biznesu) na otoczenie jest nieunikniony. Tylko jego minimalizacja i prowadzenie starannie przemyślanych działań, uwzględniających potrzeby środowiska, może poprawić jego obecną trudną sytuację. Globalnym drogowskazem zmian jest 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ*, które podczas Targów CSR znajdą się w centrum uwagi – powiedziała Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Cele Zrównoważonego Rozwoju, czyli 17 obszarów, które ONZ zidentyfikowało jako kluczowe na drodze do poprawy sytuacji ludzi i świata – m.in. w sferze ekonomicznej, zdrowotnej, czy poczucia bezpieczeństwa, zostały zapisane w opublikowanej w 2015 roku, Agendzie 2030.

Założenia Agendy, są możliwe do osiągnięcia tylko przy zaangażowaniu wszystkich grup – zarówno pojedynczych obywateli, jak i rządów Państw czy właśnie biznesu. W takim samym stopniu dotyczy to wszystkich z Celów, z których 5 bezpośrednio mówi o środowisku naturalnym, a kolejnych 12 jest z nim pośrednio powiązanych (www.odpowiedzialnybiznes.pl/sdgs).

>> Dowiedz się więcej o Celach Zrównoważonego Rozwoju

Biznes współpracuje

Odpowiedzią na wyzwania postawione m.in. przez ONZ w Agendzie 2030, ale też, na zidentyfikowane już wcześniej, problemy w realizacji zasad rozwoju zrównoważonego są różnego rodzaju partnerstwa czy rady biznesu. Ich celem jest upowszechnianie dobrych praktyk poprzez prowadzenie badań, tworzenie publikacji, organizowanie spotkań, a przede wszystkim edukację i umożliwienie wymiany wiedzy między przedstawicielami różnych sektorów.

Między innymi działania Programu Partnerstwa FOB są bezpośrednią realizacją potrzeby wzmocnienia współpracy biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju, w szerszym zakresie nie tylko dotyczącym środowiska naturalnego. Z myślą o wspieraniu działań biznesu na rzecz środowiska naturalnego zostało zainicjowane przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa we wrześniu 2016 Partnerstwo na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ ‘Razem dla środowiska’, do którego należy m.in. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wspólnie z partnerami. >> Czytaj więcej

Środowisko na Targach CSR

Okazją do spotkania przedstawicieli firm i poznania nastawionego na potrzeby środowiska naturalnego, oblicza firm, są Targi CSR. Wydarzenie to jednak nie tylko rozmowy, ale szansa na praktyczne prośrodowiskowe działania. Osoby, które 12 kwietnia odwiedzą Stadion PGE Narodowy, będą mogły m.in. dowiedzieć się, jak stworzyć miejsce przyjazne pszczołom oraz oddać niepotrzebny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

>> Czytaj więcej o wydarzeniach towarzyszącym Targom CSR 

Nieodłącznym elementem wydarzenia jest bogata w spotkania, debaty i dyskusje część konferencyjna. W tym roku jej tematem przewodnim jest szeroko pojęta współpraca biznesu (hasło Targów to „Biznes we współpracy”), również na rzecz środowiska. Jednym z wydarzeń poświęconych temu tematowi jest organizowany przez FOB panel dotyczący Celów Zrównoważonego Rozwoju, którego goście będą rozmawiali na temat koniecznej – przy realizacji ambitnych 17 Celów – współpracy zarówno między firmami jak i pomiędzy różnymi sektorami.

Na stadionie PGE Narodowym będzie można spotkać nie tylko biznes, ale i przedstawicieli organizacji pozarządowych związanych z tematami środowiskowymi i odpowiedzialną konsumpcją. Specjaliści podpowiedzą, jak każdy może na co dzień zmniejszać swoje oddziaływanie na środowisko – bezpośrednio poprzez zmianę swoich postaw i pośrednio – jako konsument i interesariusz wpływając na biznes. Listę wszystkich wystawców można śledzić na stronie Targów.

– Zachęcam do odwiedzenia Targów CSR12 kwietnia na PGE Narodowym, gdzie przez cały dzień będzie można osobiście przekonać się, co w Polsce na rzecz środowiska robią firmy i organizacje. Będzie dużo inspiracji, jestem tego pewna. Przede wszystkim,  dzięki  rozmowom i poznaniu osób, które stoją za tymi działaniami,  w wielkich firmach i w organizacjach, których misją jest wspieranie środowiska. Tak rosną partnerstwa i nowe pomysły na działania  – dodaje Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna FOB.

Targi CSR o współpracy

Targi CSR to największe wydarzenie CSR-owe w Polsce. Organizowane jest od 2005 roku, co dwa lata, przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych, a także usług oferowanych w tym zakresie. Podczas 7. edycji wydarzenia w 2018 roku organizatorzy spodziewają się około 80 wystawców i 2000 zwiedzających.

Więcej informacji o wydarzeniu:

Partnerzy i patroni 7. Targów CSR

Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partner Główny: Siemens Polska

Partner: Jeronimo Martins Polska, Polpharma

Patroni Honorowi: CSR Europe, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Partner medialny: Rzeczpospolita

Patroni: Business Centre Club, Federacja Konsumentów, Konfederacja Lewiatan, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Program Przedsiębiorstwo Fair Play, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC)

Patroni medialni: Polityka, PAP Biznes, Clear Channel Poland, Harvard Business Review Polska, Kompendium CSR, Benefit, Energia i Recykling, My Company Polska, SEMESTR – magazyn studentów, Be.Navigator, Kampaniespoleczne.pl, NGO.pl, PRoto.pl

źródło: informacja własna