Biznes Naturalnie Odpowiedzialny – Progressive Partners o CSR

6 czerwca 2014

Dotyczy firmy: Progressive Partners,

Sala konferencyjna na Żurawiej w Warszawie. Drugi dzień konferencji „Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy przyszłości” zorganizowanej przez Ligę Odpowiedzialnego Biznesu. Właśnie rozpoczyna się CSR jam session – grupa 60 studentów projektuje inicjatywy CSR przy użyciu metod inspirowanych design thinking. Mają 45 minut na stworzenie mapy swoich umiejętności i połączenie ich w praktyczne i odpowiedzialne rozwiązania dla firm. Jest głośno, entuzjastycznie i bardzo konkretnie. Co powstało? Między innymi inicjatywa „Relaks jak w banku” dla banku zatrudniającego 300 pracowników oraz „Slow Cook Tir” dla firmy transportowej. Wszystkie wypracowane inicjatywy angażowały zarówno klientów, jak i pracowników, a ich wartość przekładała się na realne korzyści dla firmy, takie jak wzrost wydajności czy ocieplenie wizerunku.

Czy tak nietuzinkowe inicjatywy mogłyby powstać podczas spotkania zarządu? Czy spotkałyby się z aż tak pozytywnym odzewem? Czy jakikolwiek odgórnie narzucony program wolontariatu pracowniczego, równie skutecznie wykorzystywałby potencjał, drzemiący we wszystkich zaangażowanych w projekt pracownikach?

Odpowiedzialność ma dwa wymiary: jeden związany ze świadomością negatywnych konsekwencji naszych działań. Tu ważne jest zarządzanie ryzykiem, prewencja, minimalizowanie negatywnego wpływu. Ale jest też drugi wymiar: to pozytywny wpływ na świat, na jutro, to zmiana na lepsze, do której mamy okazje się przyczynić. Być może częściej powinniśmy dziś mówić o tym drugim wymiarze odpowiedzialności. To w nim kryje się potencjał dla biznesu naturalnie odpowiedzialnego.

O czym jeszcze warto pamiętać, budując biznesy naturalnie odpowiedzialne?

 Rozpoznawaj i doceniaj zanim zaczniesz wdrażać

Wdrażanie CSR do organizacji sugeruje, że wcześniej go tam nie było i musi zostać wprowadzony np. przez zarząd w formie strategii albo konkretnych inicjatyw, takich jak wolontariat pracowniczy. A przecież pracownicy, często od wielu lat, zachowywali się odpowiedzialnie, nowe procesy powstawały z myślą o kliencie czy w dialogu z interesariuszami.

Zanim zaczniesz wdrażać rozpoznaj i doceń CSR, który już jest firmie. Stwórz mapę działań i regularnie przyłapuj ludzi na robieniu czegoś dobrze. Zadbaj o przestrzeń do tego, żeby pracownicy chwalili się swoją odpowiedzialnością.

Oddaj tworzenie odpowiedzialnych inicjatyw w ręce pracowników

Zorganizuj CSR jam session, albo w inny sposób daj pracownikom szansę na stworzenie własnych odpowiedzialnych inicjatywy. Określ ramy(finansowe, czasowe), a potem daj im poszaleć – niech projektują, opierając się na swoich umiejętnościach, w imię zmiany, którą chcą zobaczyć w otoczeniu firmy. Tak wypracowane rozwiązania gwarantują wysoki poziom zaangażowania w realizację i poczucie sprawczości wśród pracowników. CSR też powinien być CSR-owy, a więc rodzić się z dialogu.

 Stosuj metodę 2 w 1

Element CSR może być podstawą wielu różnych działań, które i tak mają miejsce w firmie. Jeśli planujecie teambuilding albo szkolenie lidershipowe, zadbajcie o CSRowy kontekst. Pracownicy mogą uczyć się planowania strategicznego i zarządzania, projektując inicjatywy z zakresu społecznej przedsiębiorczości, czyli takie, które muszą być nie tylko dobre dla świata, ale również rentowne.

Więcej CSR, mniej mówienia o CSR

Etykiety często generują opór. Zwłaszcza wtedy, gdy pojawiają się na sztandarach, są wprowadzane do organizacji w postaci nowych standardów lub procedur. Na poziomie behawioralnym CSR może być naturalny i warto skupić się na mówieniu o konkretnych praktykach, które przynoszą wartość organizacji i interesariuszom. CSR to naszym zdaniem przede wszystkim ważne pytania, które na co dzień, powinni sobie zadawać pracownicy firmy, bez względu na pozycje w organizacyjnej hierarchii.

  • Komu ufasz? Klientom/ współpracownikom/ dostawcom?
  • Za co czujesz się odpowiedzialny?
  • Jaką zmianę chcesz zobaczyć w świecie/w otoczeniu firmy?
  • Jak możesz wykorzystać swoje umiejętności i zasoby, by zrealizować ta zmianę?
  • Jakie korzyści ta zmiana przyniesie organizacji/ interesariuszom?
  • Jakie działania możesz podjąć dziś, żeby ta zmiana mogła zaistnieć jutro?

 Zapraszamy również do lektury artykułu na temat Biznesu Naturalnie Odpowiedzialnego na www.progressivepartners.pl i do dyskusji z nami na www.facebook.com/progressivepartners

 Zofia Barańska Progressive Partners