Biznes i konsumenci o konsumpcji i produkcji. Startuje międzynarodowy tydzień Agendy 2030

13 września 2023

Dotyczy firmy: Stena Recycling,

Rok 2023 wyznacza półmetek na drodze realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Co roku we wrześniu obchodzony jest na świecie Międzynarodowy Tydzień Działania, który skupia uwagę świata. Z tego powodu również Kampania 17 Celów organizuje w Polsce szereg spotkań dedykowanych biznesowi. W tym roku głównym punktem zainteresowania jest Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.

Cel 12 Zrównoważonego Rozwoju (SDG), który dotyczy między innymi przejścia w kierunku gospodarki cyrkularnej, zachęcania do zmiany nawyków konsumenckich i biznesowych na bardziej odpowiedzialne oraz do zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi. Efektywne wykorzystanie zasobów, ograniczenie generowania odpadów i promowanie odpowiedzialnych praktyk są tu kluczowe.

Echo społeczne: Czy Polacy są gotowi na odpowiedzialną konsumpcję?

Badanie „The Circular Voice”, zlecone przez Stena Recycling, ujawnia, że 65% respondentów na pięciu rynkach (Polska, Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia) jest gotowych zmienić swoje wzorce zakupowe, by zmniejszyć wpływ na środowisko. W Polsce badanie wykazało, że blisko 80% konsumentów uważa za ważne, aby producenci korzystali z materiałów pochodzących z recyklingu. 8 na 10 uważa, za istotne umieszczenie informacji na opakowaniu, że produkt został wykonany z materiałów z recyklingu. Taka postawa jest konsekwentnie wspierana przez unijne regulacje, które wymagają od firm wdrażania praktyk zrównoważonego rozwoju.

Za szczerymi chęciami i optymistycznymi deklaracjami konsumentów nie zawsze podążają ich realne zmiany zachowań.

– Nasze coroczne analizy w ramach badania Kantar Sustainability Sector Index pokazują, że luka między deklaracjami i faktycznymi prośrodowiskowymi i prospołecznymi zachowaniami Polaków pozostaje znaczna: w roku 2022 wyniosła 97% vs 9%. Analizując przyczyny powstania tej dysproporcji, na każdym z rynków objętych badaniem dostrzegamy podobne motywacje i bariery – począwszy od elementarnych braków wiedzy, świadomości złożoności zjawisk, przez przeszkody związane z dostępnością aż po poczucie sprawczości lub wskazanie odpowiedzialnych za zrównoważoną transformację. I tutaj pojawia się rola biznesu, firm – to u nich Polacy upatrują prowodyrów dobrych zmian – sprzymierzeńców, którzy wspomnianą wyżej lukę pomogą zamknąć. Już w 2021 większość Polaków (69%) zgodziła się ze stwierdzeniem, że ludziom może zależeć na zrównoważonym rozwoju, ale nie czują, że to jest ich odpowiedzialność, to zależy od firm i producentów – mówi Katarzyna Zalewska, Client Development and Commercial Lead, Sustainable Transformation Practice w Kantar Polska.

Odpowiedź firm: Gdzie jesteśmy, a gdzie powinniśmy być?

Jednak to nie tylko konsumenci zwracają uwagę na kwestie zrównoważonego rozwoju. Badanie „Potencjał gospodarki obiegu zamkniętego” przeprowadzone w Polsce przez Politykę Insight przy współpracy ze Stena Recycling oraz Rekopol Organizacją Odzysku Opakowań wskazuje, że 78,8% polskich przedsiębiorstw generuje odpady nadające się do recyklingu, ale tylko połowa z nich wykorzystuje surowce wtórne w procesie produkcji. Zaledwie 37% firm deklaruje działania w modelu gospodarki obiegu zamkniętego, a praktyki obejmują głównie ponowne wykorzystanie odpadów i opakowań, a także segregację odpadów.

– Stwarza to ogromny potencjał do działań związanych z redukcją ilości wytwarzanych odpadów, ich ponownym wykorzystaniem, przetwarzaniem, odnawianiem produktów i odzyskiem zasobów w procesie produkcji. Zwłaszcza, że w miarę rosnącego znaczenia raportowania ESG, coraz więcej firm będzie jednak musiało uwzględnić koncepcję GOZ i dostarczać odpowiednie dane ze względu na swoją rolę w łańcuchach dostaw – nawet jeśli same nie będą bezpośrednio objęte tym obowiązkiem – podkreśla Aleksandra Surdykowska, PR & Marketing Manager w Stena Recycling.

Stena Recycling: Inspirując odpowiedzialne działania

Stena Recycling jako aktywny uczestnik Międzynarodowego Tygodnia Działania organizowanego przez Kampanię 17 celów, stawia sobie za cel pokazanie korzyści płynących z recyklingu i odpowiedzialnego zarządzania odpadami, inspirując zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorstwa do podejmowania świadomych decyzji.

Udział w Międzynarodowym Tygodniu Działania organizowanym w Polsce przez Kampanię 17 Celów to dla nas istotna okazja do wymiany doświadczeń i wiedzy, ale także do podkreślenia, jak ważne jest wdrażanie praktyk zgodnych z Celami Zrównoważonego Rozwoju. Współpraca z przemysłem jest kluczowa, by wspólnie realizować Cel 12 i budować przyszłość na solidnych fundamentach zrównoważonego rozwoju – dodaje Aleksandra Surdykowska, PR & Marketing Manager w Stena Recycling.

Międzynarodowy Tydzień Działania to wydarzenie promujące 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Kampania 17 Celów, organizując Międzynarodowy Tydzień Działania, stawia sobie za cel zwiększenie świadomości oraz współpracy między sektorami w realizacji tych celów na rzecz lepszej przyszłości.

Źródło: inf. pras.