Biznes dla dobra społeczeństwa

14 lipca 2010

Społecznie Odpowiedzialny Biznes (CSR) zakłada współdziałanie trzech obszarów: ekonomicznego, środowiskowego i społecznego, zgodnie z zasadą 3P – People, Planet, Profit (Ludzie, Planeta, Zysk). Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej Społecznie Odpowiedzialny Biznes to „koncepcja, wedle której przedsiębiorstwa dobrowolnie decydują się podejmować starania na rzecz lepszego społeczeństwa i czystszego środowiska”. Karolina Stefaniak (ngo.pl 22.06.2010)