Biznes coraz częściej sięga po rekomendacje TCFD

8 grudnia 2020

Rośnie odsetek firm korzystających rekomendacji Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), pomyślanych jako zestaw wskazówek przydatnych w raportowaniu danych finansowych związanych z klimatem. 

Task Force on Climate-related Financial Disclosures opublikowała kolejną edycję corocznego raportu poświęconego postępom w zakresie sięgania po rekomendacje TCFD w procesach związanych z raportowaniem.

Po przejrzeniu, z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji, 1700 raportów członkinie i członkowie TCFD stwierdzili, że od 2017 r. stale rośnie liczba podmiotów raportujących zgodnie z rekomendacjami TCFD. Największy wzrost dotyczy przedsiębiorstw ujawniających to, w jaki sposób identyfikują, oceniają i zarządzają ryzykami związanym z klimatem. Branże uważane za najbardziej narażone na materialne ryzyka klimatyczne są jednocześnie odpowiedzialne za historycznie najwyższy poziom wykorzystania rekomendacji TCFD. ​​

Do tej pory ponad 1500 organizacji wyraziło poparcie dla zaleceń TCFD, co oznacza wzrost o ponad 85% w porównaniu z informacjami zawartymi za rok 2019. W najnowszy raporcie jednak podkreślono pilną potrzebę zwiększenia postępów w zakresie jakości i poziomów ujawnień dostosowanych do rekomendacji TCFD.

Więcej o nowym raporcie TCFD przeczytać można w bazie wiedzy portalu Odpowiedzialnybiznes.pl >>

Źródło: fsb-tcfd.org