Biedronka pomaga oczyszczać Morze Bałtyckie

26 marca 2021

Dotyczy firmy: Jeronimo Martins Polska,

Już prawie 40 000 koszy na kółkach i ponad 800 wózków sklepowych w sieci Biedronka powstaje z poddanych recyklingowi, wyłowionych z mórz i oceanów lin oraz sieci rybackich z tworzyw sztucznych.

Od czerwca 2020 roku wszystkie nowe kosze na kółkach typu ShopRoll i wózki sklepowe typu LOOP trafiające do sklepów Biedronka składają się w 25% z tworzywa powstającego w wyniku recyklingu lin i sieci rybackich odłowionych m.in. w basenach Mórz Bałtyckiego i Północnego oraz Oceanu Atlantyckiego. W wózki i kosze z serii Oceanis są wyposażane wszystkie nowo otwierane sklepy Biedronka. Stopniowo zastępuje nimi też zużyte kosze i wózki w już istniejących sklepach.

Sieci-widma zagubione w morzach i oceanach stanowią ok 27% wszystkich znajdujących się w nich odpadów. W polskiej części Morza Bałtyckiego może być ich nawet kilkaset ton! Zagubione sieci są ogromnym zagrożeniem dla żyjących w morskim ekosystemie gatunków, ryb, żółwi i ssaków morskich, powodując zaplątywanie się w nie fauny morskiej i niszczenie jej siedlisk. Dodatkowo, w trakcie ich rozkładu mikrocząstki plastiku trafiają do przewodu pokarmowego zwierząt.

Część wpływów ze sprzedaży koszy i wózków, które trafiają m.in do sklepów Biedronka, przekazywana jest przez producenta (Araven) na rzecz pozarządowej organizacji Plastic Change, uczestniczącej w oczyszczaniu mórz z porzuconych sieci i lin.

Jako firma świadoma ekologicznie, Biedronka działa na polach zrównoważonego rozwoju. Poza modernizacjami placówek, które rocznie można liczyć w setkach sklepów, prowadzi również szereg innych działań, które mają na celu eliminację zbędnych tworzyw sztucznych na rzecz wykorzystania powtórnie przetworzonego plastiku.

Należąca do Jeronimo Martins Polska sieć Biedronka w swojej ofercie w ogóle nie posiada gatunków krytycznie zagrożonych. Jako pierwsza sieć handlowa w Polsce wprowadziła natomiast produkty świeże w opakowaniach MAP marki własnej z Certyfikatem Zrównoważonego Rybołówstwa MSC (Marine Stewardship Council). Liczba produktów z certyfikatem MSC w ofercie Biedronki stopniowo rośnie.