Białostocki Kredyt Bank spieszy z pomocą dzieciom niepełnosprawnym

14 grudnia 2009

Dotyczy firmy: Santander Bank Polska, Warta,

Kredyt Bank w Białymstoku organizuje przed Świętami dwie aukcje charytatywne, z których całkowity dochód przeznaczany jest na wsparcie dzieci niepełnosprawnych. Podczas aukcji licytowane są przedmioty wykonane przez dzieci na warsztatach terapeutycznych.

Aukcje odbywają się już od kilku lat. Uczestniczą w nich klienci i pracownicy banku.

W przygotowania aukcji włączają się również nasi pracownicy wolontariusze. Wspólnie z dziećmi wykonujemy prace przeznaczane na aukcje. Dajemy w ten sposób coś od siebie – swój czas, swoje serce, ręce do pracy… Bo „człowiek jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi – mówi Katarzyna Raciborska, regionalny menedżer sprzedaży oraz koordynator wolontariatu w Makroregionie Białostockim.

W województwie warmińsko-mazurskim stałą opieką Kredyt Banku objęte są dwie placówki: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Żardenikach oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Elblągu.

Aukcje realizowane są w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i Warty „TAK od serca” i dzięki grantom pracowniczym udzielanym przez Fundację Warty i Kredyt Banku „Razem możemy więcej”.