BGŻ BNP Paribas opiekunem jednej ze ścieżek edukacyjnych Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

21 grudnia 2016

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska,

Trwa rekrutacja do XIII edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Tegoroczna odsłona projektu będzie opierała się o trzy ścieżki edukacyjne: Pracownicy, Zarządzanie oraz Komunikacja CSR. Opiekunem ścieżki edukacyjnej dotyczącej ZARZĄDZANIA  będzie Partner Strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu bank BGŻ BNP Paribas. 

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny dający studentom możliwość spotkania się z praktykami biznesu, którzy, na co dzień wdrażają CSR w swoich firmach i poznania tego tematu „od kuchni”. Formy metod edukacyjnych pozwalają wzmacniać kompetencje zawodowe pożądane przez pracodawców oraz zrozumieć ideę społecznej odpowiedzialności biznesu, jako interdyscyplinarnego i strategicznego narzędzia. Program Ligi Odpowiedzialnego Biznesu z pewnością stwarza szansę na lepsze ukierunkowanie swojej ścieżki zawodowej i odnalezienie się na rynku pracy.

Do 9 stycznia nabór nowych Ambasadorów i Ambasadorek CSR

Do 9. stycznia 2017 studenci zainteresowani tematem CSR (ang. corporate social reposnsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu) oraz chcący rozwijać się w ramach programu Ligi Odpowiedzialnego Biznesu oraz mogą przesyłać swoje zgłoszenia. Rekrutacja odbywa się przez formularz dostępny na stronie: WWW.LOB.ORG.PL.

Każdego roku w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu działa grupa Ambasadorów CSR z całej Polski. Reprezentują oni swoje uczelnie, wspierając równocześnie ideę społecznej odpowiedzialności biznesu w najbliższym środowisku. I jak przyznają sami Ambasadorzy, ich zaangażowanie przynosi im nie tylko korzyści zawodowe, ale w znacznej mierze pozwala na rozwój umiejętności miękkich.

Liga owocuje również w kontaktach zawodowych

Networking jest zdecydowanie najważniejszym elementem Ligi. Alumni Programu często przyznają, że dzięki uczestnictwu w LOB nawiązali nowe znajomości i przyjaźnie, które ułatwiły im dalszą drogę zawodową. Wskazują również korzyści z umiejętności budowania koalicji, wystąpień publicznych oraz autoprezentacji.

Więcej na www.lob.org.pl