BayLab – multimedialny salon popularnonaukowy

20 listopada 2012

Dotyczy firmy: Bayer,

Innowacyjność, odwaga myślenia, wychodzenie poza schematy – to wartości, które Bayer promuje w swoim otoczeniu. W tym celu powstał BayLab – multimedialny salon popularno-naukowy. To nowe w Warszawie miejsce spotkań z nauką.

Chcemy, by młodzi ludzie uwierzyli tu, że mogą naprawdę wiele osiągnąć. Wiara we własne siły, podparta zainteresowaniami, jest ważna nie tylko dla nich, ale i dla budowania społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki. Będziemy dzielić się wiedzą, by nasi goście poznawali najnowsze dokonania naukowe i ich zastosowanie w praktyce – mówi Christophe Dumont, który w lipcu 2012 objął stanowisko Prezesa Zarządu Bayer Sp. z o.o . Warszawski BayLab to drugie tego typu miejsce w Europie (po Niemczech).

W BayLab można będzie obejrzeć animowane i trójwymiarowe filmy (np. o ludzkich i roślinnych tkankach), wziąć udział w grach i przyjrzeć się z bliska zjawiskom chemicznym, fizycznym i biologicznym. Dla uczniów szkół podstawowych organizowane będą warsztaty, a dla starszych gości – debaty popularno-naukowe i spotkania z pasjonatami z różnych dziedzin. BayLab mieści się w siedzibie firmy (al. Jerozolimskie 158), będzie publicznie dostępny wiosną 2013, zaś program wydarzeń  znajdzie się wkrótce na www.baylab.bayer.com.pl. Wstęp dla wszystkich będzie bezpłatny, wymagana będzie jedynie wcześniejsza rejestracja. Patronat nad BayLab objęły: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Politechnika Warszawska oraz miesięcznik ‘Focus’.

BayLab to element globalnego programu promocji nauki ‘Making Science Make Sense’.

Każdego roku na projekty badawcze i rozwojowe Bayer przeznacza ok. 3 mld EUR. Firma zatrudnia 13 000 naukowców. Tylko w ubiegłym roku Bayer złożył 600 wniosków patentowych. Dziś firma wprowadza innowacyjne rozwiązania na wszystkich polach działalności – zgodnie z motto: ‘Science For A Better Life’.- Bayer jest jedyną firmą na świecie, która prowadzi równoczesne badania nad poprawą zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Charakteryzuje nas podejście holistyczne – mówi Christophe Dumont – Dostrzegamy ogromny potencjał w badaniach interdyscyplinarnych. Ich wyniki wykorzystujemy zarówno w lekach dla ludzi i preparatach dla zwierząt, jak również środkach ochrony upraw, plonów oraz nasion.

Innowacje w ochronie zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia do priorytetowych obszarów wprowadzania innowacji  należą: kardiologia, onkologia i okulistyka.

Najważniejszym efektem naszych autorskich badań jest nowatorski doustny preparat przeciwzakrzepowy. Choroby zakrzepowo-zatorowe należą do najpoważniejszych wyzwań współczesnej medycyny i często prowadzą do śmierci lub trwałego inwalidztwa.Co 37 sekund Żylna Choroba Zakrzepowo Zatorowa zabija jednego człowieka, powodując rokrocznie przeszło 843 tys. zgonów. To ponad 540 tys. zgonów wyłącznie w Europie. W UE z powodu ŻChZZ umiera dwa razy więcej osób niż z powodu raka piersi, raka prostaty, AIDS i wypadków komunikacyjnych łącznie. 10-25% przypadków zatorowości płucnej kończy się śmiercią następującą zwykle w przeciągu 2 godzin od wystąpienia objawów. Pacjenci z migotaniem przedsionków obciążeni są pięciokrotnie wyższym ryzykiem udaru mózgu, a udary powiązane z migotaniem przedsionków są cięższe niż u osób bez  migotania. U chorych z udarem związanym z migotaniem przedsionków ryzyko śmierci w przeciągu jednego roku od wystąpienia udaru jest o 50% wyższe.Migotanie przedsionków (AF) występuje u ponad 6 milionów ludzi w Europie.

W zakresieonkologiiBayer prowadzi zaawansowane prace badawcze i rejestracyjne w dwóch obszarach: raka jelita grubego oraz raka gruczołu krokowego.

Nowy lek stosowany w leczeniu raka jelita grubego z przerzutami oznacza ogromny postęp we wprowadzaniu potencjalnej nowej terapii u pacjentów, u których wyczerpano inne możliwości leczenia.

Rak jelita grubego jest czwartym najczęściej występującym nowotworem na świecie. Corocznie odnotowuje się ponad milion zachorowań, a liczba zgonów z powodu tego nowotworu jest równa połowie liczby zachorowań.

Rak gruczołu krokowego diagnozowany jest rocznie u miliona pacjentów na świecie. W krajach rozwiniętych jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym, a 70% przypadków kończy się przerzutem raka do kości. Bayer prowadzi bardzo zaawansowane badania nad nową cząsteczką. To pierwszy w swojej klasie radiofarmaceutyk, który dzięki celowanej terapii zwalcza przerzuty raka prostaty do kości. Innowacyjna terapia wykorzystuje promieniowanie, które minimalizuje skutki uboczne dla  szpiku.

Okulistyka i choroby oczu związane z wiekiem to kolejny obszar badań naukowców firmy Bayer. Wysiękowa postać AMD (zwyrodnienia plamki żółtej) jest główną przyczyną całkowitej utraty wzroku w krajach rozwiniętych u osób powyżej 65 lat. Poniżej siatkówki powstają nowe, nieprawidłowe naczynia krwionośne, z których przesącza się płyn. Gromadzący się wysięk jest przyczyną zakłóceń i zaburzeń czynności siatkówki, powodując zaburzenia widzenia centralnego.

W leczeniu postaci wysiękowej coraz częściej stosuje się leki hamujące specyficzny czynnik wzrostu, znany jako VEGF. Substancja, którą w 2011 zarejestrował w USA Bayer HealthCare i Regeneron, to nowatorski produkt biotechnologiczny: białko fuzyjne wstrzykiwane do oka. Działając jak swoista pułapka, powoduje ono blokowanie nie tylko VEGF, ale i innej substancji przekaźnikowej towarzyszącej nieprawidłowemu tworzeniu naczyń krwionośnych. Dzięki temu można zapobiegać postępującej ślepocie, a u niektórych pacjentów może nawet dojść do poprawy widzenia. Terapia pozwala wydłużyć czas pomiędzy zastrzykami z czterech do ośmiu tygodni.

Innowacyjna stacja rzepaku w Polsce

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań to jeden z czterech filarów strategii Bayer CropScience. Plany inwestycyjne w latach 2011–2016 wynoszą 7 mld EUR, z czego 5 mld EUR zasili badania i rozwój w zakresie hodowli, nasiennictwa, chemicznej i biologicznej ochrony upraw. Aby zaspokoić rosnące globalne zapotrzebowanie na produkty rolne, firma zainwestuje 2 mld EUR w nowe zdolności produkcyjne, zwłaszcza  w nasiennictwie.

Bayer CropScience inwestuje także w Polsce: w najbliższym czasie uruchomi stację hodowli odmian rzepaku. Stację zlokalizowano w okolicach Poznania, w pobliżu 13 000 poletek doświadczalnych. Bayer będzie testował nowe odmiany rzepaku pod kątem wysokości plonu oraz zimotrwałości – cech bardzo istotnych dla rolników w tej części Europy. Stacja hodowlana będzie pracować na potrzeby całej Europy Centralnej i Wschodniej.

Bayer CropScience, uczestnicząc we wszystkich ogniwach łańcucha wartości w rolnictwie – od nasion po półkę sklepową – wspiera rozwój rolnictwa zrównoważonego. Firma prowadzi działania z zakresu bezpieczeństwa produktu. W Polsce jest to kampania „Grunt to bezpieczeństwo”, która w 2013 roku będzie poświęcona problemowi nieoryginalnych produktów na polskim rynku środków ochrony roślin. 

Zaawansowane tworzywa

Strategię działu rozwiązań dla przemysłu wyznacza rozwój innowacyjnych zastosowań tworzyw poliwęglanowych z grupy polimerów. Należy do nich Makrolon, produkowany przez Bayer MaterialScience. Produkt ten – o bardzo szerokim zastosowaniu – wykorzystano przy budowie stadionów na EURO 2012 (konstrukcja stadionu PGE Arena w Gdańsku).

Kolejnym innowacyjnym procesem, opracowanym przez Bayer MaterialScience, jest przekształcanie dwutlenku węgla w użyteczny surowiec do produkcji polimerów. To zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju: celem firmy jest zmniejszanie emisji CO2 z produkcji. Wykorzystanie nowych technologii zmniejsza pośrednią emisję gazów cieplarnianych o ok. 30% w energochłonnej produkcji chloru. Bayer koncentruje się również na opracowywaniu i wprowadzaniu na rynek „produktów przyjaznych zasobom”. Do ich przykładów należą surowce do budowy izolacji do lodówek, lekkie tworzywa sztuczne do samochodów i materiały wysokiej jakości do śmigieł turbin wiatrowych. Bayer MaterialScience z produktów przyjaznych zasobom generuje już obroty 2,4 mld  EUR rocznie, co stanowi ok. 20% obrotów tej podgrupy.

Bayer promuje autorską koncepcję budynków o zerowej emisji zanieczyszczeń EcoCommercial Building. Budynki takie, zrealizowane przy użyciu materiałów i technologii Bayer MaterialScience, powstały już w Niemczech, Belgii, Stanach Zjednoczonych i Indiach. Obecnie idea ta rozpowszechniana jest w Polsce. W 2012 Bayer został członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC).

Dodatkowe inwestycje w Polsce

W bieżącym roku Bayer otworzył w Gdańsku Centrum Finansowo-Księgowe. – Jestem dumny z tego, że Bayer AG wybrał Polskę na lokalizację centrum o pan-europejskim zasięgu działania. Tym samym zaoferujemy ponad 200 miejsc pracy dla polskich profesjonalistów w 2013 roku- mówi Christophe Dumont.

Centrum w Gdańsku będzie obsługiwało kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Jego działalność będzie się koncentrowała głównie na zestandaryzowanych procesach księgowych. Organizacja centrum oraz rekrutacja pracowników zostaną sfinalizowane na początku 2013 roku.

Źródło: Materiały prasowe