BASF Polska i UN Global Compact Polska na rzecz efektywności energetycznej w budownictwie

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 9 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
3 listopada 2014

Dotyczy firmy: BASF Polska,

24 października, w ramach współpracy BASF Polska z UNGC w temacie zrównoważonych miast, odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniu efektywności energetycznej budynków. W spotkaniu udział wzięli liczni przedstawiciele świata biznesu, organizacji branżowych oraz administracji rządowej. Omówiono wyniki raportu podsumowującego Efektywność Energetyczną w Budynkach 2.0. – inicjatywę  prowadzoną przez Światową Radę Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju. Zaplanowano również działania służące współpracy branży i administracji publicznej oraz kroki mające na celu szeroko pojętą edukację rynku. 

Według danych opracowanych przez Laboratorium Efektywności Energetycznej 2.0 Polska do 2030 r. mogłaby emitować rocznie ok 65 mln ton CO2 mniej, dzięki wykorzystaniu efektywności energetycznej budynków, dlatego tak ważne  jest  stworzenie przestrzeni do dialogu między inwestorami, branżą budowlaną oraz chemiczną.

Podczas spotkania omówione zostały teraźniejsze realia rynku polskiego oraz potencjalne działania zrównoważonego budownictwa uwzględniającego zasady efektywności energetycznej. Spotkanie, które było pierwszym z cyklu, stworzyło przestrzeń dla konstruktywnej dyskusji ekspertów którzy rozumieją potrzebę rozwoju rynku budowlanego w stronę innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań: przedstawicieli administracji, firm dostarczających rozwiązania z zakresu innowacyjnej chemii budowlanej,

Już dzisiaj wiemy, że globalne zapotrzebowanie na energię będzie stale wzrastało – jedynym sposobem zaadresowania zwiększonego popytu – poza wysoką efektywnością samych procesów produkcyjnych – jest inteligentne jej wykorzystywanie. Zrównoważone budownictwo, zarówno przemysłowe jak i mieszkalne, oparte o innowacyjne rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej, jest wielką szansą ale też dużym wyzwaniem, któremu sprostać mogą jedynie wspólne wysiłki biznesu i administracji rządowej – powiedział, Dirk Elvermann, Dyrektor Zarządzający BASF Polska.

Program na rzecz Odpowiedzialnej Chemii, w którego  obszar włączone jest zagadnienie efektywności energetycznej jest wynikiem współpracy BASF Polska oraz UN Global Compact w ramach inicjatywy ONZ Caring for Climate. Powstała inicjatywa jest odpowiedzią na potrzebę  dyskusji branży chemicznej  na temat odpowiedzialnych i zrównoważonych praktyk działania w całym łańcuchu wartości, począwszy od pozyskania surowców, produkcję aż po działania edukacyjne w zakresie odpowiedzialnego użycia produktów.

Źródło: informacja prasowa