Bardziej współdzielić, niż bardziej mieć

27 sierpnia 2014

Ekspercki komentarz Mirelli Panek-Owsiańskiej, prezeski Forum Odpowiedzialnego Biznesu do raportu Havas Worldwide „Nowy typ konsumentów i gospodarka oparta na współdzieleniu” :

O współczesnych konsumentach dla odpowiedzialnych przedsiębiorców, tak w skrócie opisałabym globalny raport Havas Worldwide „Nowy typ konsumentów i gospodarka oparta na współdzieleniu”. Raport dostarcza bardzo ważnych informacji na temat zmian w zachowaniach konsumentów i zmian w trendach. Jednocześnie prognozuje i pokazuje kierunki ich rozwoju. Biznes nie może przejść obojętnie obok publikacji, jeśli myśli o swoim rozwoju w perspektywie długofalowej.

Konsument przyszłości

„Konsumenci oczekują…” od marek, bo zrezygnowali z biernej postawy nabywców i stali się aktywnymi uczestnikami rynku dóbr i usług. Nie mówimy już tylko o pojedynczych prosumentach, którzy w samym badaniu stanowią 20% wszystkich respondentów, ale o pewnym trendzie i ruchach coraz silniej wpływających na działanie pozostałych grup w społeczeństwie i biznesie. Przejawem coraz wyraźniej widocznej postawy zrównoważonej jest podkreślany w raporcie aspekt współdzielenia. Pozwala on na zaoszczędzenie pieniędzy, ponowne wykorzystanie dóbr, bycie bardziej przyjaznym planecie i wyrównywanie szans społecznych. Kształtuje także nowy model ekonomii nazywany przez autorów raportu „ekonomią w sam raz”. Współdzielenie, współużytkowanie przeciwstawia się ekonomii gromadzenia i nadmiernej konsumpcji, z którymi samym konsumentom jest coraz mniej komfortowo. Okazuje się, że często żałują swych zakupów. A dwie trzecie przedstawicieli generacji Millennials nawet z chęcią oddaje niepotrzebne rzeczy.

Jeśli spojrzeć w przyszłość, to właśnie reprezentanci tego pokolenia będą najmocniej wpływać na kształtowanie gospodarki. Będę ją stymulować, jak twierdzą autorzy raportu, w oparciu właśnie o ideę współdzielenia.

Odpowiedzialny przedsiębiorca

Prognozowany obraz konsumpcji nie może umknąć strategom biznesu, działom promocji. Bowiem nie wystarczy już nawoływać „kupuj tanio”. Muszą się oni zastanowić nad tym, jaką ofertę przedstawić wymagającym i świadomym konsumentom. Może to też być sygnał, że firma musi zmienić swoją strategię działania o 180 stopni, a przetrwają firmy, które szybciej to zrozumieją. Zgodnie z badaniem Havas Worldwide konsumenci potrzebują już nie tylko promocji i okazji. Coraz częściej stawiają na zaufanie do marki, jakość produktu lub usługi oraz przyjazność produktu czy marki dla społeczeństwa i środowiska. Zgodzę się z autorami raportu, że potrzebne jest nowe podejście do konsumpcji, tak by można ją było określić mianem inteligentnej konsumpcji.

Więcej o raporcie Havas Worldwide „Nowy typ konsumentów i gospodarka oparta na współdzieleniu” pod linkiem.