Bank Zachodni WBK rozwija program “Obsługa bez barier” i wdraża pętle indukcyjne

3 lutego 2017

Dotyczy firmy: Santander Bank Polska,

Bank Zachodni WBK pilotażowo wprowadził do wybranych oddziałów tzw. pętle indukcyjne dla klientów słabosłyszących, używających aparatów słuchowych. Udogodnienie to poprawi komfort rozmów prowadzonych z klientami z niepełnosprawnością słuchu, których w Polsce wg różnych szacunków* jest około 1 miliona. Pętle indukcyjne są kolejnym rozwiązaniem wprowadzanym w programie „Obsługa bez barier”.

Bank Zachodni WBK, partner strategiczny FOB,  jako pierwszy bank w Polsce pilotażowo wyposaża wybrane oddziały bez barier w przenośne pętle indukcyjne, poprawiające komfort obsługi osób niedosłyszących.

Od lat rozwijamy nasz program „Obsługa bez barier” ułatwiający korzystanie z usług klientom
z różnymi niepełnosprawnościami, koncentrujemy się na relacjach i tworzeniu optymalnych rozwiązań dla nich. Teraz zdecydowaliśmy o wsparciu obsługi osób niedosłyszących wyposażając oddziały w przenośne pętle indukcyjne. Myślę, ze po raz kolejny będziemy inspiracją dla innych instytucji finansowych, co przełoży się na poprawę jakości obsługi klientów z niepełnosprawnością słuchu w kraju
– powiedział Piotr Mucha dyrektor Departamentu Zarządzania Jakością i Doświadczeniem Klienta.

Pętla indukcyjna to małe i proste urządzenie, które ułatwia prowadzenie rozmowy klientom z niedosłyszącym korzystającym z aparatów słuchowych. Pętle indukcyjne wykorzystują pole elektromagnetyczne do przesyłania mowy/komunikatów bezpośrednio do aparatu słuchowego (czyli ucha osoby słabosłyszącej), eliminując przy tym dźwięki niepożądane np. hałas panujący w jadącym metrze.

Pilotaż rozpoczął się w 20 oddziałach Banku. Oddziały zostały wybrane jako placówki znajdujące się w kluczowych lokalizacjach, czy też w pobliżu stowarzyszeń/fundacji działających na rzecz osób niedosłyszących, które są potencjalnymi odbiorcami udogodnienia. Lista oddziałów dostępna jest na stronie www.bzwbk.pl/obb (zakładka Pętle indukcyjne).

W krajach Europy Zachodniej pętle indukcyjne są powszechnie stosowanymi urządzeniami wspierającymi osoby słabosłyszące. Można je spotkać na lotniskach, dworcach, w urzędach, bankach, a nawet
w autobusach, tramwajach i w metrze. Pętle wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie warunki akustyczne mogą utrudniać zrozumienie mowy lub tam, gdzie istotne jest zapewnienie wysokiego komfortu i poufności rozmowy, np. w bankach
– powiedział Bartosz Stępień Prezes Spółdzielni Socjalnej FADO.

 

Osoby słabosłyszące to duża i stale rosnąca grupa społeczna. Szacuje się, że około 1 milion Polaków ma poważny ubytek słuchu. Nie wszyscy jednak korzystają z aparatów słuchowych. Niemniej około 95% spośród osób korzystających z aparatów słuchowych posiada aparaty przystosowane do pętli indukcyjnej.

*Stan na 1 lutego 2017 r. Dane na podstawie: https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/komitet_ds_juf/Dobre_Praktyki_obsuga_osob_z_niepenosprawnociami.pdf  https://www.pfron.org.pl/ftp/Dobre_praktyki/UE/P_D_P__4_kroki.pdf – strona 9

źródło informacji: materiały prasowe firmy