Bank Zachodni WBK zaprasza do tworzenia z nim raportu CSR

24 lutego 2017

Dotyczy firmy: Santander Bank Polska,

Bank Zachodni WBK rozpoczął pracę nad czwartym raportem społecznej odpowiedzialności. Jednym z kluczowych wyzwań, jakie przed sobą stawia bank w procesie pracy nad raportem, jest tworzenie go w taki sposób, aby był jak najbardziej użyteczny, ciekawy i odpowiadał na realne oczekiwania interesariuszy. Dlatego jednym z elementów procesu powstawania raportu jest zebranie opinii odbiorców, tak aby w raporcie znajdowały się najbardziej interesujące ich tematy. W tym celu bank przygotował krótką, składającą się z 3 pytań ankietę, której wypełnienie zajmuje 5 minut. Wskazane odpowiedzi będą miały znaczący wpływ na zakres opracowywanego raportu odpowiedzialnego biznesu Banku Zachodniego WBK za rok 2016.

Link do ankiety:

http://bzwbk-csr.badanie.net/

Formularz jest aktywny do 10 marca 2017 r.

Najnowsze informacje na temat raportowania społecznego na bieżąco na naszym blogu https://odpowiedzialnybiznes.pl/informacje/reportingliveblog/