Bank Zachodni WBK wspiera Banki Żywności

27 czerwca 2017

Dotyczy firmy: Santander Bank Polska,

120 pracowników Banku Zachodniego WBK zebrało 4,3 tony produktów spożywczych. Dzięki akcji, realizowanej w 37 bankowych lokalizacjach, zebrano żywność, która trafiła do 1400 potrzebujących.

Wolontariat na rzecz Banków Żywności został zrealizowany przez pracowników banku już po raz drugi. Zaangażowało się w sumie 120 wolontariuszy – w tym pracownicy centrali oraz oddziałów. Po raz pierwszy akcja odbyła się w placówkach relacyjnych Santander Universidades na 5 uczelniach, gdzie w zbiórce brali udział również studenci. W ciągu jednego dnia udało się zebrać 4 301,4 kg żywności.

To druga taka nasza akcje, w ubiegłym roku zebraliśmy ponad 3 tony żywności, pomagając w ten sposób ponad 1 tys. osób. Nasi pracownicy bardzo chętnie angażują się w pomoc innym, od lat rozwijamy różne formy wolontariatu, w tym kompetencyjny. Wspieramy w ten sposób zarówno lokalne inicjatywy społeczne, jak i edukację oraz wyrównywanie szans – mówi Monika Nowakowska, dyrektor Departamentu Public Relations w Banku Zachodnim WBK

Zebrane produkty trafiły do domów dziecka, domów pomocy społecznej, domów samotnej matki, noclegowni i innych.

Włączenie się całego zespołu Banku Zachodniego WBK w zbiórkę żywności oraz wynik jaki udało się osiągnąć, to dowód na ogromną dojrzałość i wrażliwość firmy. Zebrane produkty trafią do lokalnych organizacji dobroczynnych w całej Polsce i pomogą najbardziej potrzebującym. W imieniu Federacji Banków Żywności, dziękuję wszystkim pracownikom za zaangażowanie – mówi Marek Borowski, Prezes Federacji Banków Żywności.

Wolontariat w banku realizowany jest od wielu lat. W czerwcu 2016 r. wprowadzone zostały polityki społeczno-środowiskowe, w tym polityka wolontariatu. Jednym z fundamentów polityki społecznego zaangażowania prowadzonej przez Bank Zachodni WBK jest wspieranie szkolnictwa wyższego, badań naukowych oraz idei przedsiębiorczości. Istotną częścią działań społecznych Banku jest program Santander Universidades, który integruje świat nauki i biznesu i jednocześnie jest realizowany przez 1100 uczelni wyższych w 20 krajach na świecie na tych samych zasadach. W Polsce uczestniczy w nim prawie 60 uczelni wyższych.

źródło: materiały prasowe firmy