Bank Zachodni WBK uwzględnia potrzeby osób niesłyszących

17 września 2014

Dotyczy firmy: Santander Bank Polska,

Bank Zachodni WBK jest coraz bardziej dostępny dla osób niepełnosprawnych. Wraz z Migam.org, największym polskim serwisem działającym na rzecz osób z dysfunkcją słuchu, Bank przygotował komplet filmów dla osób niesłyszących czytających w języku polskim oraz pakiet filmów dla osób migających. Materiały dotyczą bankowości internetowej i mobilnej. Wkrótce pojawią się kolejne.

W ramach trwającej od czerwca współpracy, Bank i Migam.org zrealizowały dziewięć filmów z napisami i tłumaczem migowym. To pierwsza w Banku Zachodnim WBK produkcja wideo uwzględniająca potrzeby osób niesłyszących. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach Programu „Obsługa bez barier” wdrożonego w 2010 r., którego celem jest zapewnienie pełnej dostępności produktów i usług banku osobom z niepełnosprawnością.

– W Banku Zachodnim WBK chcemy prowadzić dialog ze wszystkimi naszymi Klientami i uważamy, że niepełnosprawność nie może być żadną przeszkodą dla rozwijania relacji. Dlatego jesteśmy otwarci, wrażliwi na potrzeby osób niepełnosprawnych i dążymy do likwidacji wszelkich barier: tak w wymiarze architektonicznym, mentalnym, jak i komunikacyjnym – mówi Piotr Mucha, dyrektor Departamentu Zarządzania Jakością, odpowiedzialnego za realizację i rozwój programu „Obsługa bez barier”.

Osoby niesłyszące mogą teraz swobodnie i w wygodny dla nich sposób poznawać możliwości kanałów zdalnych Banku.

– Bankowość internetowa i mobilna są podstawowymi kanałami realizacji potrzeb finansowych dla osób niesłyszących. Proces obsługi tych kanałów nie generuje sytuacji problematycznych, których źródłem mogłaby być wada słuchu. Jednocześnie są to kanały najbardziej nowoczesne, więc zależy nam, aby także tej grupie klientów pokazywać możliwości, które oferują – dodaje Katarzyna Prus-Malinowska, dyrektor ds. zarządzania doświadczeniem klienta, Obszar Bankowości Mobilnej i Internetowej w BZ WBK.

Filmy dedykowane osobom niesłyszącym zostały udostępnione na kanale YouTube Banku Zachodniego WBK.

Filmy wyposażone w napisy dla osób niesłyszących posługujących się językiem polskim:

Filmy z tłumaczem migowym:

Dużą rolę w przygotowaniu filmów dostosowanych do potrzeb osób niesłyszących odegrał Migam.org, największy polski serwis działający na rzecz osób migających, który zapewnił tłumaczenie treści Banku na polski język migowy.

– Osoby Głuche były, są i będą zwykłymi klientami. Kupują produkty i korzystają z usług, w tym finansowych, tak jak wszystkie inne osoby. Niestety niewiele instytucji zwraca na to uwagę i decyduje się na przygotowanie odpowiednich przekazów dla osób niesłyszących/migających. Tymczasem to przecież półmilionowa grupa docelowa. Cieszy mnie to, że BZ WBK dostrzegł jej potrzeby i zechciał wziąć je pod uwagę. To przyniesie korzyści obu stronom – dodaje Sławek Łuczywek, Dyrektor Projektu Migam.org podsumowując wspólną inicjatywę.

Bank pracuje nad dostosowaniem kolejnych filmów dla potrzeb osób niesłyszących.

Źródło: informacja prasowa