Bank Zachodni WBK po raz trzeci w RESPECT Index

19 grudnia 2014

Dotyczy firmy: Santander Bank Polska,

Bank Zachodni WBK już po raz trzeci zakwalifikował się do grona spółek tworzących nowy skład projektu RESPECT Index. Zestawienie to wyróżnia spółki giełdowe zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. W skład tegorocznej edycji Indeksu weszły 24 spółki, w tym 3 nie notowane wcześniej w indeksie. Jest to dowód na to, że spółki coraz mocniej angażują się w obszar CSR a co za tym idzie, widoczny jest wzrost standardów w tej dziedzinie na polskim rynku.

Bank Zachodni WBK spełnił wszystkie kryteria i wymagania najwyższych standardów zarządzania. Spółki analizowane były z perspektywy branżowej w trzech obszarach: środowisko, społeczeństwo i zarządzanie. Przynależność do tego elitarnego kręgu jest bardzo istotną kwestią dla banku. Również ze względu na głównego udziałowca – Banco Santander, który już po raz 14. z rzędu utrzymał pozycję „instytucji finansowej o najbardziej zrównoważonym rozwoju” według prestiżowego wskaźnika Dow Jones Sustainability Index.

– Z roku na rok można zauważyć coraz większe zainteresowanie inwestorów kwestiami ESG. Tym bardziej przynależność do Respect Index jest dla nas ważna, gdyż jest najlepszym dowodem, że spełniamy bardzo wygórowane standardy w tych obszarach i stanowi realną referencję dla profesjonalnych inwestorów.” – komentuje Artur Sikora, dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu w Banku Zachodnim WBK.

Odpowiedzialność społeczna rozumiana jest jako strategia zarządzania i koncepcja podejścia do prowadzenia biznesu, zakładająca budowanie dobrych i trwałych relacji, opartych o wzajemne zrozumienie oczekiwań
i szacunek z szeroko rozumianym otoczeniem biznesowym. Obecność Banku Zachodniego WBK w RESPECT Index potwierdza, że organizacja w swoich codziennych działaniach kieruje się tymi wartościami.

– Mijający rok był dla nas był bardzo intensywny jeśli chodzi o obszar społecznej odpowiedzialności biznesu. Wydaliśmy pierwszy w historii raport CSR Banku Zachodniego WBK, odbyliśmy cykl sesji dialogowych
z interesariuszami oraz podjęliśmy się trudnego zadania mierzenia wpływu naszych działań społecznych. Ponowna kwalifikacja do Respect Index potwierdza tylko, że trzymamy obrany jakiś czas temu kierunek.”–
dodaje Artur Sikora.

Źródło: informacja prasowa