Bank Ubrań szansą dla młodzieży narażonej na wykluczenie społeczne

29 kwietnia 2019

Bank Ubrań jest inicjatywą społeczną, która łączy biznes ze światem mody. Celem projektu jest aktywizacja młodzieży opuszczającej domy dziecka lub rodziny zastępcze. Pomaga głównie młodym kobietom rozpocząć drogę zawodową, jednocześnie edukując je w zakresie dbania o środowisko. Patronem inicjatywy jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a patronem medialnym odpowiedzialnybiznes.pl

Projekt promuje gospodarkę obiegu zamkniętego (circular economy), trend współdzielenia w modzie (sharing economy) oraz dążenie do ograniczenia wytwarzania odpadów (zero waste).

W tym roku Bank Ubrań planuje pomóc 100 kobietom w wieku od 17-28 lat, które były lub nadal są podopiecznymi instytucji pieczy zastępczej lub rodzin zastępczych. W ramach 10 warsztatów prowadzonych przez profesjonalistów każda z kobiet będzie mogła nauczyć się kreować swój wizerunek, a także otrzyma wiedzę z obszaru odpowiedzialnej konsumpcji czy tworzenia właściwych stylizacji.

Ubrania przekazane na rzecz Banku pochodzą ze zbiórek publicznych oraz od kobiet biznesu pracujących w korporacjach, które są partnerami i sponsorami akcji.

Projekt powstał z inicjatywy Fundacji Program Pomocy Pierwsza Praca, której celem jest aktywizowanie młodych ludzi z pieczy zastępczej narażonych na wykluczenie społeczne.

Źródło: na podstawie materiałów prasowych