Bank Światowy chce sprawdzić, jak cyrkularna jest europejska gospodarka

15 września 2021

Bank Światowy prowadzi badanie, którego celem jest zidentyfikowanie kluczowych wyzwań w transformacji gospodarki ku modelowi obiegu zamkniętego.

“Survey for the Capacity of the Public Sector in Mainstreaming Circular Economy” to badanie, które Bank Światowy przeprowadza, by zebrać informacje na temat wyzwań, które stoją przed sektorem publicznym w Europie w obliczu zmiany modeli gospodarki na rzecz bardziej cyrkularnych rozwiązań.

Do udziału w badaniu zaproszeni są przedstawiciele biznesu, NGO i świata akademickiego.

Ankieta dostępna jest także w języku polskim tutaj >>

Źródło: European Circular Economy Stakeholder Platform