Bank BNP Paribas głośno zachęca do wspólnego zmieniania świata na lepsze

22 lutego 2021

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska,

Bank BNP Paribas od lat jest aktywny w działaniach na rzecz swojego otoczenia. Angażuje się w działania dla lokalnych społeczności oraz wspiera osoby z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach przeciwdziałania zmianom klimatu, Bank ogranicza finansowanie sektorów wysoko emisyjnych, wspierając transformację energetyczną, minimalizując negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko oraz promując eko-postawy wśród pracowników, klientów i kontrahentów. Obecnie podejmuje kolejne działania na rzecz budowy odpowiedzialnych postaw poprzez wspieranie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, które stały się motywem przewodnim nowej kampanii banku.

Nowa inicjatywa Banku BNP Paribas ma zwrócić uwagę na największe współczesne problemy świata, ale też wskazać, w jaki sposób – posługując się wytycznymi ONZ – uczynić świat miejscem, w którym każdy czuje się dobrze i ma szansę na realizację swoich marzeń. Muzycznym motywem kampanii jest znana piosenka zespołu Steppenwolf “Born to be wild”.

– Działania na rzecz naszej planety, zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność są wpisane w nasze DNA. Współczesny świat stoi przed wieloma wyzwaniami, które są najlepiej zdefiniowane przez ONZ w ramach SDGs (Sustainable Development Goals). Klucz do ich realizacji każdy z nas trzyma w swoich rękach. Dziś startuje nasza nowa komunikacja parasolowa, która ma to uświadamiać i pokazywać obecnym oraz przyszłym Klientom banku, że również bankowanie musi być odpowiedzialne i przyczyniać się do pozytywnych zmian w naszym otoczeniu– tłumaczy Dariusz Maciołek, dyrektor Zarządzający Pionu Marketingu, Komunikacji, Zaangażowania Społecznego w Banku BNP Paribas.

Nowa kampania ma pomóc odbiorcom w lepszym uświadomieniu sobie najważniejszych globalnych wyzwań. Bank chce podkreślić, że są oni częścią wielkiej społeczności, od której decyzji zależy, w jaki sposób uda się stawić im czoła. BNP Paribas podejmuje konkretne działania, m.in. angażuje się w przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz wspiera grupy zagrożone wykluczeniem. W 2020 r. wdrożył kolejne udogodnienia dla klientów z niepełnosprawnościami, m.in. tłumacza języka migowego dostępnego w oddziałach i na infolinii.

Bank aktywnie działa na rzecz edukacji – m.in. uruchomił interdyscyplinarny program “Misja Edukacja”, który stanowi parasol dla działań i inicjatyw partnerskich z zakresu edukacji. W ramach partnerstwa strategicznego ze Szlachetną Paczką bank przekazał organizacji ponad 3 mln zł oraz po raz kolejny zorganizował akcję wolontariatu pracowniczego. W 2020 r. pracownicy banku zaangażowali się społecznie 3 509 razy, poświęcając na działanie 22 507 godzin.

Od 2019 r. ponad 3,5 tys. pracowników wzięło udział w dwóch edycjach kampanii edukacyjnej “Bank Zielonych Zmian”. By minimalizować negatywny wpływ działalności operacyjnej bank podpisał umowę z Respect Energy – od tego roku 100 proc. energii elektrycznej kupowanej bezpośrednio przez bank będzie pochodzić z odnawialnych źródeł, głównie elektrowni wodnych. Tylko w 2020 r. ponad 290 tys. dokumentów w organizacji zostało podpisanych bez użycia papieru (dzięki rozwiązaniom Autenti). W ostatnich latach wartość kredytów udzielonych w ramach “zielonego” finansowania przekroczyła 1,5 mld złotych (na koniec 3 Q 2020 r.).

Informacje na temat działań Banku, wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju znajdują się na stronie>>

Jakość zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) i zrównoważonym rozwojem Banku BNP Paribas została wielokrotnie doceniona. W 2020 r. Bank drugi rok z rzędu, zajął 1. miejsce w klasyfikacji generalnej oraz 1. miejsce w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy prestiżowego Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

Kampania została objęta patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

źródło: mat. pras.