Bank BNP Paribas zawarł partnerstwo z PLGBC, aby promować zrównoważone budownictwo mieszkaniowe

4 lutego 2021

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska,

 Bank włączył certyfikat Zielony Dom, przyznawany przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), do swojej oferty jako jedno z kryteriów udzielania kredytu o obniżonej marży. Obie instytucje zawarły też porozumienie, które utrwala ich współpracę. Partnerzy określili zakres działań na rzecz rozwoju i promowania zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego w Polsce w ramach programu Zielony Dom i Zielona Hipoteka.

– Odpowiedzialność względem środowiska naturalnego przenika różne obszary działalności Banku BNP Paribas. Znajduje odzwierciedlenie również w naszej ofercie produktowej. Od kilku miesięcy proponujemy naszym Klientom Zieloną Hipotekę, czyli niższe oprocentowanie kredytu na sfinansowanie energooszczędnych nieruchomości. Jednym z honorowanych przez nas certyfikatów potwierdzających, że dana inwestycja spełnia wysokie normy środowiskowe, jest certyfikat Zielony Dom. Przystępując do partnerstwa z PLGBC, łączymy siły, aby wspólnie promować proekologiczne inwestycje mieszkaniowe – mówi Marcin Grabiszewski, Dyrektor Biura Rozwoju Bankowości Hipotecznej w Banku BNP Paribas.

Certyfikat Zielony Dom jest gwarancją wysokiej efektywności energetycznej budynków, komfortu użytkowników i poszanowania środowiska. Został on opracowany w ramach programu Zielony Dom i Zielona Hipoteka, który jest wdrażany w krajach partnerskich projektu SMARTER Finance for Families, finansowanego z programu ramowego UE Horyzont 2020.

źródło: mat. pras.