Bank BNP Paribas promuje autorski program stypendialny Klasa Fundacji BNP Paribas

18 maja 2021

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska,

W ciągu 19 lat od inauguracji “Klasy” Fundacja BNP Paribas wsparła blisko 800 młodych osób ze wsi oraz małych miejscowości przeznaczając na ten cel ponad 24 mln zł. Działania w ramach tego programu wpisują się w Strategię CSR i Zrównoważonego Rozwoju banku, w której jednym z filarów jest odpowiedzialność społeczna.

Od blisko dwóch dekad Fundacja BNP Paribas zapewnia uczniom z mniejszych ośrodków miejskich i wsi pełne wsparcie podczas nauki w jednym z pięciu liceów partnerskich w kraju. Stypendyści “Klasy” mogą liczyć na pokrycie kosztów zakwaterowania w internacie, podręczników, wycieczek szkolnych, kieszonkowe przez cały okres nauki w liceum oraz stypendium finansowe na pierwszym roku studiów. Wśród kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji są wyniki w nauce, osiągnięcia, chęć rozwoju, motywacja oraz dochody rodziny. Fundacja wspiera te dzieci, które pomimo ogromnego potencjału nie mogłyby kontynuować nauki w dużych miastach ze względów materialnych.

– Nierówności w dostępie do wysokojakościowej edukacji są istotną barierą rozwoju młodych ludzi. Edukacja na wysokim poziomie to kapitał, który procentuje przez całe późniejsze życie i powinien być dostępny dla każdego zdolnego ucznia. Inkluzja społeczna i walka z wykluczeniem wpisują się w naszą strategię wspierania realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętych przez ONZ w 2015 roku. Program stypendialny Klasa to nasza odpowiedź na wyzwania wskazane w celach 4. oraz 10. (“Dobra jakość edukacji”, “Mniej nierówności”) – mówi Joanna Gajda-Wróblewska, menedżerka ds. projektów społecznych w Fundacji BNP Paribas.

Kampania wizerunkowa Banku BNP Paribas “Jedna Klasa, wiele perspektyw” promująca autorski program stypendialny fundacji ruszyła w maju. Prowadzona jest w kanałach ATL, BTL oraz digital. Część spotów telewizyjnych będzie emitowana również w wersji dla osób niesłyszących. W ramach akcji promocyjnej Fundacja BNP Paribas przedstawia trzech spośród niemal 800 stypendystów “Klasy” – Ewelinę, Marię i Bartka. Każdy z nich ma do opowiedzenia swoją historię, która zaczyna się w małej miejscowości. Dzięki talentowi, pasji oraz ciężkiej pracy mogą realizować śmiałe plany i spełniać marzenia. Każda z tych osób jest inna, czym innym się zajmuje, ma inne zainteresowania, ale wszystkich połączyła “Klasa”.

źródło: mat. pras.