Bank BNP Paribas partnerem strategicznym raportu Strong Women in IT

4 października 2023

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska,

Aż 95% kobiet pracujących w IT zdecydowałaby się na karierę w tej branży po raz drugi – to główny wniosek z tegorocznej edycji raportu Strong Women in IT. Bank BNP Paribas jest partnerem strategicznym publikacji, a jego ekspertki dzielą się w niej swoją wiedzą i doświadczeniami. To kolejne działanie banku, którego celem jest wzmocnienie roli kobiet w życiu społeczno-gospodarczym, także w sektorze IT.

– Nie ma innej branży, która tak dynamicznie by się rozwijała i zwiększała swój wpływ na naszą codzienność. Rynek pracy wciąż potrzebuje specjalistek IT, ale one mimo to nadal muszą się mierzyć z licznymi barierami – nie tylko związanymi ze standardowymi stereotypami o roli kobiety w społeczeństwie czy biznesie, ale też z tymi o ich predyspozycjach do nauk ścisłych i związanych z nimi zawodów. My jako Bank BNP Paribas chcemy zmieniać postrzeganie kobiet na wielu płaszczyznach – zarówno ułatwiając im rozwój w naszej organizacji, jak i promując najlepsze praktyki na zewnątrz. W takie podejście doskonale wpisuje się raport Strong Women in IT – mówi Izabela Tworzydło, dyrektorka Departamentu Komunikacji Korporacyjnej w Banku BNP Paribas.

Wyniki badania wskazują, że ekspertki z sektora IT nie tylko nie zmieniłyby branży – co więcej, oceniają ją bardzo pozytywnie. Aż 90% respondentek uważa, że wykorzystuje w pracy cały lub niemal cały potencjał. Jednocześnie 96% ankietowanych zarządzających pracą IT w korporacjach i 87% w startupach twierdzi, że dąży do zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym. Respondentki zgodnie podkreślają także rolę wzajemnego wsparcia kobiet w branży. Deklaruje je 99% badanych pracownic korporacji i 97% zatrudnionych w startupach. Dwa lata temu wzajemne wsparcie deklarowało jedynie nieco ponad trzy czwarte reprezentantek startupów i około połowa przedstawicielek korporacji.

Autorzy badania pytali ekspertki także o to, jak widzą przyszłość branży. Aż 90% ankietowanych, jako najistotniejszy trend w IT wskazuje rozwój sztucznej inteligencji. Ważne będą także cyberbezpieczeństwo, technologie chmurowe, zarządzanie danymi, internet rzeczy oraz rozwiązania, które wspierają pracę zdalną. Respondentki podzieliły się również swoimi obawami. W związku z rozwojem technologii najbardziej niepokoi je uzależnienie od nowych rozwiązań (45% pracownic korporacji, 48% pracownic startupów). Ekspertki IT wskazały również na FOMO (strach przed tym, że coś nas ominie w sytuacji odłączenia od technologii), nadmiar narzędzi i aplikacji, negatywny wpływ technologii na zdrowie oraz na młodsze pokolenia i relacje, a także szerzenie się nienawiści w internecie oraz fake newsów.

Międzynarodowy raport Strong Women in IT 2023 to nie tylko liczby obrazujące, jak sektor postrzegany jest przez kobiety, które go tworzą. To też prezentacja sylwetek ekspertek, które osiągnęły sukces w branży oraz cenne rekomendacje  z ich strony. Co zdecydowało o ich powodzeniu? Jakich wskazówek udzieliłyby osobom, które stają u progu kariery w IT? Odpowiedzi na te pytania udziela m.in. Magdalena Nowicka, wiceprezeska Zarządu banku i CIO w Banku BNP Paribas, a także Joanna Ostrowska-Szejnfeld, Teresa Matoga, Milena Komierzyńska i Małgorzata Jacygrad.

Bank BNP Paribas od lat prowadzi działania na rzecz wyrównywania szans zawodowych kobiet i mężczyzn. W 2019 r. powstała sieć pracownicza Kobiety zmieniające BNP Paribas, mająca za zadanie podejmowanie tematów równościowych. Obecnie w ten oddolny program zaangażowanych jest kilkaset osób – kobiet i mężczyzn z całej Polski, z różnych obszarów banku. Do najważniejszych inicjatyw podjętych przez uczestników programu należą m.in. Dekalog Równego Traktowania – zbiór 10 wytycznych, które sygnalizują, jakie zachowania uznawane są za krzywdzące, i jak ich unikać, czy WomenUP – inicjatywa rozwojowa skierowana do kobiet, a także program mentoringowy FutureUP. Oprócz tego bank podejmuje wiele działań na rzecz sprawiedliwego podziału obowiązków rodzicielskich, m.in. w ramach współpracy z Fundacją Share the Care.

Najważniejszą inicjatywą banku, wspierającą rozwój pracowników w obszarze technologii jest program „I can do IT”. Jego celem jest zachęcanie osób zatrudnionych w banku do podjęcia nowych wyzwań w obszarze nowych technologii i cyberbezpieczeństwa. Ewentualną zmianę stanowiska poprzedza kurs szkoleniowy, prowadzony przez doświadczonych ekspertów z branży. Program daje pracowniczkom i pracownikom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności potwierdzonych certyfikatami, ale przede wszystkim pozwala ocenić, czy kariera w IT to odpowiedni kierunek.

Źródło: inf. pras.