Bank BNP Paribas partnerem strategicznym 19. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

21 października 2022

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska,

Bank BNP Paribas po raz kolejny angażuje się w program dla studentek i studentów w obszarze zrównoważonego rozwoju. 19. edycja Ligi Odpowiedzialnego Biznesu zostanie zainaugurowana w siedzibie banku w Warszawie już w listopadzie br. Organizatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Udział w programie jest bezpłatny.

Agnieszka Michalik-Stankowska, Liderka Sekcji Strategii i Partnerstw ESG w Banku BNP Paribas i absolwentka 13. edycji programu, zaprasza do rekrutacji!

– W Banku BNP Paribas wierzymy, że wspólne, międzysektorowe działania mają szansę przybliżyć nas do osiągnięcia celu, jakim jest zbudowanie etycznej i zrównoważonej gospodarki. Reprezentując bank, będący jednym z liderów zrównoważonego rozwoju, chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, zarówno z naszymi klientami czy partnerami, jak i osobami, które wchodząc na rynek pracy, wybierają „zawody z pozytywnym wpływem”. Cieszymy się, że kolejny raz wspieramy Ligę Odpowiedzialnego Biznesu, rozszerzając naszą współpracę i przyjmując rolę Partnera Strategicznego 19. edycji programu. Głęboko wierzę, że to program, który przyczyni się do kształtowania kolejnego pokolenia liderów pozytywnej zmiany w biznesie – mówi Agnieszka Michalik-Stankowska, Liderka Sekcji Strategii i Partnerstw ESG w Banku BNP Paribas, Alumnka 13. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. 

REKRUTACJA DO 19. EDYCJI LIGI ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU »

Społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój w Banku BNP Paribas

Zrównoważony rozwój stanowi centrum strategii biznesowej GObeyond na lata 2022-2025. Kierunki strategiczne w niej zawarte są oparte na solidnych fundamentach oraz zrównoważonym i zdywersyfikowanym modelu biznesowym banku. Wyznaczone kierunki rozwoju są aktualne pomimo niestabilności otoczenia, z jakim obecnie mamy do czynienia.

Jako instytucja inkluzywna, dostępna dla wszystkich i zaangażowana w kwestie społeczne, bank zobowiązuje się również konsekwentnie prowadzić aktywne działania w obszarze wspierania różnorodności, wdrażania strategii równościowych i przeciwdziałania dyskryminacji.

Od stycznia 2022 r. zadania z zakresu zrównoważonego rozwoju w banku zostały zebrane w jednym centrum kompetencyjnym – Obszarze Zrównoważonego Rozwoju.

Skupiając się w działalności na aspektach ESG, w 2020 r. bank powołał decyzją Zarządu Radę ds. Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Council), która wraz z Chief Sustainability Officerem (CSO), Sustainability Officerami reprezentującymi kluczowe obszary i linie biznesowe banku oraz jednostkami Obszaru Zrównoważonego Rozwoju wspólnie tworzy Sustainability Community.

Więcej na temat zarządzania zrównoważonym rozwojem w banku znajduje się na stronie: CSR i Zrównoważony Rozwój | BNP Paribas Bank Polska S.A.