Bank BNP Paribas ogłasza strategię na lata 2022-2025

23 marca 2022

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska,

GObeyond – nowa strategia Banku BNP Paribas – zakłada, że do 2025 roku bank osiągnie ROE na poziomie ok. 12%, a zrównoważone aktywa będą stanowiły 10% portfela. 

Kierunki strategiczne zawarte w nowej strategii GObeyond bazują m.in. na zrównoważonym modelu biznesowym banku. Wyznaczone kierunki rozwoju są aktualne pomimo obecnej niestabilności otoczenia.

– Głównym celem strategii GObeyond jest dalszy dynamiczny i organiczny rozwój banku oraz spółek zależnych, dzięki wychodzeniu poza schematy, ciągłej zmianie na lepsze i tworzeniu nowych standardów rynkowych. Naszym Klientom zaoferujemy wygodne, dopasowane produkty i usługi, które wykraczają poza tradycyjnie rozumianą bankowość, wyróżniają się innowacyjnością na tle rynku i przewyższają oczekiwania użytkowników. Chcemy być liderem w obszarze zrównoważonego rozwoju, bankiem dynamicznie się rozwijającym i efektywnym, z zaangażowanymi pracownikami i zadowolonymi Klientami, dla których jesteśmy zaufanym partnerem w codziennym życiu. To podejście, które jest spójne ze strategią Grupy BNP Paribas oraz odzwierciedla nasze wartości i ambicje – mówi Przemek Gdański, Prezes Zarządu Banku BNP Paribas.

Strategia GObeyond opiera się na czterech filarach: UP, POSTIVE, STRONGER i TOGETHER. Każdy filar to idea, w ramach której realizowane będą konkretne działania z określonymi celami.

FILARY STRATEGII GOBEYOND

UP oznacza konsekwentny organiczny wzrost we wszystkich segmentach rynku. Bank chce go osiągać dostarczając spersonalizowane produkty i usługi w modelu omnikanałowym. Klientom indywidualnym bank zaoferuje m.in. finansowanie dopasowane do potrzeb w e-commerce i marketplace’ach oraz produkty i usługi powiązane z celami zrównoważonego rozwoju. Bank zamierza kontynuować swoje zaangażowanie w obszarze zrównoważonego rozwoju i transformacji łańcuchów dostaw z wykorzystaniem doświadczenia Grupy BNP Paribas w zakresie polityk CSR i funkcjonujących już programów.

Filar POSTIVE ma pomóc w umocnieniu pozycji banku rozwijającego ofertę produktów i usług dla linii biznesowych. Bank skoncentruje się na rozwijaniu oferty z pozytywnym wpływem środowiskowym i społecznym oraz produktów połączonych z oceną i wynikami w zakresie ESG. Dla Klientów korporacyjnych bank planuje stworzenie centrum kompetencyjnego wspierającego ich w zrównoważonej transformacji. Zamierza również prowadzić działania w obszarze wspierania różnorodności, wdrażania strategii równościowych i przeciwdziałania dyskryminacji, szczególnie poprzez realizowane projekty i podejmowane inicjatywy wspierające różnorodne grupy wrażliwe ze względu na wiek, pochodzenie, narodowość, płeć, sprawność fizyczną itd.

STRONGER oznacza wzmacnianie biznesu dzięki zmianom technologicznym. Bank przygotowuje się do transformacji systemu głównego, co ułatwi wykorzystanie chmury i zapewni większą skalowalność. Tworzenie i oferowanie produktów i usług pozabankowych umożliwi platforma API Marketplace. W usprawnienia technologiczne bank planuje zainwestować łącznie ok. 1,5 mld złotych.

TOGETHER , czyli po pierwsze ludzie. Celem filaru jest budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki zwiększaniu zaangażowania pracowników i pełnemu wykorzystaniu ich potencjału. Proces ten ma ułatwić zmiana metod pracy i przyjazne, różnorodne środowisko pracy wspierające rozwój. Bank chce dawać pracownikom przestrzeń do brania odpowiedzialności: testowania, popełniania błędów, wyciągania wniosków i doskonalenia się. Od połowy ubiegłego roku bank promuje wśród pracowników wartości (Transparentność, Prostota, Odwaga, Współpraca, Empowerment). Istotnym aspektem tego podejścia jest budowanie różnorodnych zespołów, otwartych na współpracę, dialog i wymianę pomysłów oraz wdrożenie nowego modelu pracy Agile@Scale.

Źródło: inf. pras.