Bal charytatywny z rozstrzygnięciem Gwiazd Dobroczynności w styczniu

1 stycznia 2017

Już w styczniu zostaną ogłoszeni laureaci plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”. Uroczysta gala odbędzie się 28 stycznia 2017 roku. Organizatorami plebiscytu są Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Magazyn SHOW, a Forum Odpowiedzialnego Biznesu patronuje jego VIII edycji.

Bal Charytatywny „Gwiazdy Dobroczynności” co roku gromadzi gwiazdy kina, telewizji, muzyki, sportu, internetu, przedstawicieli mediów, organizacji pozarządowych wspieranych przez gwiazdy, liderów odpowiedzialnego biznesu, filantropów i wielu innych. W 2016 roku na Balu „Gwiazdy Dobroczynności” pojawiły się takie gwiazdy jak Małgorzata Kożuchowska, Jerzy Stuhr, Marcin Dorociński, Szymon Majewski, Marzena Rogalska, Paulina Sykut-Jeżyna, Olivier Janiak, Olga Bończyk, Barbara Kurdej-Szatan, Katarzyna i Cezary Żakowie, Julia Kamińska i wiele innych osób o wielkim sercu.

Bal charytatywny to punkt kulminacyjny Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”, w którym nagradzane są osoby znane udzielające się społecznie, biorące udział w akcjach dobroczynnych, udzielające się jako wolontariusze oraz ambasadorzy konkretnych stowarzyszeń i fundacji. Dzięki ich wsparciu organizacje mają szansę na dotarcie do większej liczby odbiorców a tym samym mogą skuteczniej działać na rzecz potrzebujących. Laureaci Plebiscytu otrzymują statuetkę firmy APART oraz czek na 5 000 złotych dla wybranej przez siebie
organizacji dobroczynnej.

Wciąż jeszcze można kupić bilet na galę Gwiazd Dobroczynności. Więcej informacji na stronie plebiscytu.

Nagroda Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W tegorocznej edycji Plebiscytu Gwiazdy Dobroczynności po raz pierwszy zostanie przyznana nagroda Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jej laureata wybrało Forum razem z 50 firmami partnerskimi, a ogłoszenie nastąpi również podczas Balu Charytatywnego w styczniu.

Plebiscyt „Gwiazdy Dobroczynności” w tym roku odbywa się po raz ósmy. Organizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Patronem VIII edycji plebiscytu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Źródło, fot.: gwiazdydobroczynnosci.pl