„Bądźmy inteligentniejsi niż nasze miasta” – komentarz Ewy Albińskiej dla csr.forbes.pl

25 lipca 2014

W ostatniej analizie tematycznej Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Biznes na rzecz zrównoważonych miast” opisywaliśmy założenia dokumentu Krajowa Polityka Miejska (KPM). Ma on określać planowanie działań administracji rządowej dotyczące polityki miejskiej. Na csr.forbes.pl mieliśmy okazję skomentować dokument, którego analizy podjęła się Ewa Albińska, menadżerka projektów Forum Odpowiedzialnego Biznes.

Autorka komentarza zachęcając do przyjrzenia się dokumentowi obiektywnie pisze: „Nie chcę bronić Krajowej Polityki Miejskiej, ale nie chcę też krytykować i wymagać, żądając za wiele. Ten dokument ma nadać kierunek, uspójnić sposób patrzenia na kwestię miejską w Polsce, a nie dać szybkie, gotowe rozwiązania na trapiące problemy.”

Jako kluczowe aspekty KPM wskazuje na: zwrócenie się ku zrównoważonemu rozwojowi, szersze pojmowanie znaczenia obszarów miejskich, 10 wątków tematycznych dokumentu, opracowanie dokumentu dla wszystkich miast w Polsce. I jeśli jest w tym dokumencie coś do poprawienia, to właśnie jest na to czas, bo trwa proces konsultacji.

„Skoro chcemy inteligentnych miast, to my bądźmy jeszcze bardziej inteligentni. Potraktujmy KPM jak podstawę, a konkrety niech wyznaczą gospodarze miast w partnerstwie z biznesem, mieszkańcami, organizacjami.” – podsumowuje Ewa Albińska.

Pełny tekst komentarza dotyczącego Krajowej Polityki Miejskiej można pobrać tutaj

Źródło: Materiał własny