„Badanie Młodych”: Praca zawodowa kluczem do rozwoju

10 października 2016

Dotyczy firmy: Provident Polska,

Nie tylko nauka, ale również zbieranie doświadczeń zawodowych i nabywanie umiejętności społecznych – to według młodego pokolenia klucz do osiągnięcia satysfakcji w życiu zawodowym. Ponad połowa młodych ludzi w wieku 15-30 lat już pracuje, a 41 proc. uczy się. Dużym zainteresowaniem cieszą się również zajęcia pozaszkolne. Młodzi ludzie stawiają na sport, zajęcia artystyczne lub koła naukowe – wynika z „Badania Młodych” przeprowadzonego przez agencję badawczą Kantar Millward Brown na zlecenie Provident Polska.

Najmłodsza grupa badanych (15-19 lat) to idealiści, którzy zgadzają się ze stwierdzeniem, że odpowiednie wykształcenie umożliwi im zdobycie wymarzonego zawodu (82 proc.). Wraz z wiekiem młodzi ludzie widzą jednak coraz mniejszy związek między wykształceniem a karierą zawodową.

Przekaz, że nauka jest kluczem do sukcesu, był wyraźny i wiarygodny w XX wieku. Zdobywanie wiedzy i kwalifikacji dawało możliwości znalezienia dobrego zatrudnienia, bo na rynku pracy występował głód kompetencji. Pod koniec XX i na początku XXI wieku coraz częściej okazywało się, że o sukcesie zawodowym i życiowym decyduje osobowość, odwaga, kreatywność, a nie wyłącznie akademicka wiedza – mówi Katarzyna Korpolewska, psycholog społeczny.

W raporcie widać, że starsza grupa respondentów sceptycznie podchodzi do wykształcenia. Wśród osób w wieku 25-30 lat już tylko połowa uważa, że jego brak oznacza znacznie gorsze perspektywy na dobrą pracę i zarobki. Młodzi za to już w wieku szkolnym stawiają na rozwijanie zainteresowań.

Z badania wynika, że 52 proc. respondentów w okresie nauki szkolnej uczęszczało na pozaszkolne zajęcia sportowe, 28 proc. na zajęcia artystyczne a 32 proc. było członkiem koła naukowego. Jedynie 16 proc. deklaruje, że nie zna żadnego języka obcego. 9 proc. młodych Polaków przynajmniej raz zaangażowało się jako woluntariusz w akcję charytatywną, a 7 proc.  pracowało za granicą.

Millenialsi i ich oczekiwania finansowe

Najmłodsi uczestnicy badania  (15-19 lat) uważają, że dobra płaca to 2596 zł netto, młodzi w wieku 20-24 lata przyznają, że usatysfakcjonują ich zarobki na poziomie 2703 zł netto. Różnica w oczekiwaniach finansowych między najstarszą a najmłodszą grupą badanych wynosi 273 zł. Dla porównania, średnie wynagrodzenie netto wg GUSu w 2015 roku to 2780,76 zł netto, a płaca minimalna od stycznia 2017 roku wyniesie 1459 zł netto.

Millenialsi nie mają zamiaru emigrować za granicę, tylko co piąty badany zakłada taką możliwość. Chęci do emigracji maleją wraz z wiekiem. Największy odsetek osób deklarujących wyjazd występuje w najmłodszej grupie wiekowej – tutaj prawie co czwarty badany deklaruje chęć emigracji zarobkowej w dalszej przyszłości.

Granica samodzielności

Z „Badania Młodych” wynika, że granicą samodzielności jest wiek 25 lat, czyli okres, w którym wiele osób kończy studia studia. Z raportu wynika jednak, że prawie co trzeci  29- latek nadal mieszka z rodzicami. Wśród najmłodszych można też zauważyć trend dążenia ku samodzielności – 8 proc. 19-latków deklaruje, że mieszka samodzielnie.

Coraz więcej młodych dysponuje własnym stałym budżetem – prawie 2/3 w najmłodszej (15-19) i ponad 3/4 w najstarszej (25-30 lat) kategorii wiekowej. Młodzi przykładają też wagę do oszczędności – 12 proc. 15-19 latków, 31 proc. 20-24 latków i prawie połowa 25-30 latków twierdzi, że posiada własne oszczędności. Wiek 15-30 lat to okres wielu ważnych decyzji i zmian w sposobie funkcjonowania w społeczeństwie. 11 proc. badanych, młodszych niż 20 lat, posiada już własny samochód, 54 proc.  młodych w wieku 20-24 ma już stałą pracę, a co trzecia osoba w wieku 25-30 lat ma już dziecko – mówi Przemysław Kasza, ekspert ds. Badań Rynkowych Provident Polska.

Etos pracy

Większość młodych ludzi (81 proc. respondentów)  ceni pracę i uważa, że dzięki niej mogą się rozwijać i uczyć nowych rzeczy. „Badanie Młodych” Providenta  pokazuje rówież, że millenialsi są szczęśliwi i spełnieni w różnych dziedzinach życia. 62 proc. z nich deklaruje ogólne zadowolenie z życia, a 67 proc. 20-24-latków oraz 76 proc. 25-30–latków odczuwa zadowolenie z sytuacji życiowej w sferze zawodowej. Tylko 31 proc. młodych uważa pracę za przykry obowiązek. Ponad połowa młodych twierdzi, że będzie pracować, nawet gdyby nie było takiej potrzeby. Czas pokaże, czy jest to obowiązujący trend, czy z wiekiem poziom satysfakcji zawodowej będzie się obniżał.

O „Badaniu Młodych” Provienta

Badanie pokazuje obraz młodych Polaków w wieku od 15 do 30 lat. – Kompleksowo przedstawia portret ludzi wkraczających w dorosłość. Możemy z niego odczytać postawy młodych ludzi wobec pracy, pieniędzy i wartości, którymi kierują się w życiu. Sprawdzają także, co wpływa na satysfakcję z ich życia, oraz czym się kierują przy wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej – wyjaśnia Kuba Antoszewski, rzecznik ośrodka Kantar Millward Brown.

Badanie zrealizowane zostało techniką CAPI na ogólnopolskiej próbie n=759 przez Kantar Millward Brown na zlecenie Provident Polska w grudniu 2015 roku.