Autorytety o wartościach w biznesie i na uczelni – relacja z II konferencji „Ekonomia Kultura Wartości” – „W poszukiwaniu wartości”

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 10 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
21 maja 2014

Czy etyczny biznes jest możliwy? Dlaczego ekonomia odeszła tak daleko od wartości pozafinansowych? Na czym polega prawdziwe przywództwo? Czy można przekonać menedżerów do tego, że etyka, przestrzeganie norm i zasad się opłaca? Czy firmowe kodeksy etyczne spełniają swoją rolę? Jakie wartości powinna zaszczepiać w studentach uczelnia i jak to skutecznie robić? Czy społeczna odpowiedzialność biznesu to tylko moda czy firmy dojrzały już do tego, by traktować ją poważnie? Na te i wiele innych pytań próbowali odpowiedzieć uczestnicy konferencji pt. „W poszukiwaniu wartości” zorganizowanej przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej i Gdański Klub Biznesu.

Dwudniową konferencję zainaugurował „Wieczór z ekonomią” w gdańskim Olivia Business Centre, poświęcony przywództwu, z udziałem prof. Andrzeja Koźmińskiego (Akademia Leona Koźmińskiego), Elżbiety Mączyńskiej (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne), ks. dr. Krzysztofa Niedałtowskiego.

– Prawdziwe przywództwo nie jest możliwe bez odwołania się do emocji i wartości. Nie może być przywódcą osoba, która nie potrafi wzbudzić emocji, odwołać się w swoich działaniach do wartości. Prawdziwymi przywódcami nie bywają ludzie, którzy działają tylko w swoim interesie – mówił prof. Andrzej Koźmiński, który na podstawie pogłębionych wywiadów z 29 wyróżniającymi się polskimi liderami, reprezentującymi środowiska przedsiębiorców, polityki, władz samorządowych, instytucji kultury i instytucji kościelnych, badał ich dominujące cechu i predyspozycje. – Przywódcy wykazują wybitne zdolności mobilizacyjne i wartości twórcze. To, czego im najczęściej brakuje, to zdolność do autorefleksji. A to, co ich ogranicza, to fakt, iż przywództwo popycha do nieetycznych zachowań. Pozostaje postawić pytanie: gdzie liderzy stawiają granicę kompromisu?

 Prof. Elżbieta Mączyńska podkreślała wagę wartości, które są istotnym elementem rozwoju społecznego, ale które trudno jest ująć w kalkulacji podstawowych wskaźników gospodarczych, takich jak chociażby PKB. Cytując Alberta Einsteina zwróciła uwagę, że „To, co umiemy policzyć coraz mniej się liczy, a coraz bardziej liczy się to, czego nie umiemy policzyć”. Prezentując analizę opracowań ekonomistów, w tym laureatów Nagrody Nobla, prof. Mączyńska zwróciła uwagę, że świat zbliża się do punktu, w którym konieczne będzie stworzenie nowych rozwiązań systemowych – Rewolucja technologiczna wymusza zmiany w systemie społeczno-gospodarczym. Dotychczas stosowane metody oceny dobrobytu wymagają uzupełnienia o mechanizmy, które pozwolą uwzględnić w ocenie poziomu rozwoju gospodarczego również wartości nierynkowe. Ponadto prof. Mączyńska zwróciła uwagę, że świat znajduje się momencie przełomu, przypominającym przejście od feudalizmu do kapitalizmu i również z tego względu istotną rolę definiującą przyszły kształt życia społecznego i gospodarczego będą odgrywały również wartości, które nie znajdują wyrazu monetarnego.

 O tym, że w uzależnionym od pieniądza i szybkiego zysku świecie narasta konieczność odnoszenia się do wartości, mówił ks. dr Krzysztof Niedałtowski: – Wiele uwagi poświęca się kodeksom praw człowieka – to, oczywiście, dobrze. Ale czy nie powinniśmy też zastanowić się nad powinnościami, np. samoograniczeniem, umiarem, zaangażowaniem. Celu życia nie należy szukać w sobie, trzeba mieć go poza sobą, bo szczęście to produkt uboczny czynienia dobra. Mówimy: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Warto to odwrócić i powiedzieć sobie: czyń drugiemu tak, jakbyś chciał by on tobie czynił – mówił.

Biznes i nauka – wartość we współpracy

Konferencja „W poszukiwaniu wartości” odbyła się 7 i 8 maja br. Była to druga konferencja z cyklu „Ekonomia Kultura Wartości” zainaugurowanego w ubiegłym roku przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Wydarzenie wpisane zostało do kalendarza obchodów 110-lecia Politechniki Gdańskiej. Jej współorganizatorem był Gdański Klub Biznesu.

Idea konferencji zrodziła się z rozmów między innymi Ewy Sowińskiej (ESO Audit), Barbary Stepnowskiej (MBA PG), Grażyny Witkowskiej (Banque Privee Espirito Santo), które aktywnie działając w swoich środowiskach często spotykały się z opinią, że brakuje miejsc i okazji, by uważniej pochylić się nad tematyką wartości, etyki i zasad – przestrzeganych lub nie – zarówno w świecie biznesu, jak i w świecie akademickim. O tym, że ziarno tej idei padło na podatny grunt, świadczy to, jak wiele autorytetów w dziedzinie zarządzania i etyki przyjęło zaproszenie do udziału w konferencji i jak wiele firm i instytucji włączyło się w jej organizację – jako partnerzy czy sponsorzy. Za wartość dodaną tego wydarzenia należy bez wątpienia uznać fakt – coraz bardziej świadomego i niosącego korzyści obydwu stronom – wzajemnego otwarcia się na siebie biznesu i nauki.

Przeczytaj Gazetę Konferencyjną