Automaty paczkowe Allegro – zielone dzięki dialogowi z aktywistami miejskimi i ekspertami

17 czerwca 2021

Dotyczy firmy: Allegro,

Pierwsze zielone automaty paczkowe Allegro stanęły właśnie w Poznaniu i Warszawie. Ambicją firmy jest stworzenie sieci, która w sposób zrównoważony wpisze się w otoczenie. Aby się tak stało, Allegro wraz z Fundacją Stocznia zorganizowało warsztaty dla osób z ruchów miejskich i ekspertów, by podzielili się swoimi pomysłami na ekologiczne dostawy przesyłek.

– Wraz z Allegro zaprosiliśmy na spotkanie ekspertów i ekspertki różnych branż oraz aktywistów i aktywistki z największych polskich miast. Łącznie ponad 20 osób przedstawiło swoje rekomendacje na temat tego, jak warto projektować zrównoważone usługi związane z dostawą przesyłek. Efektem warsztatów jest raport zbierający wszystkie uwagi i propozycje. Wnioski z tego spotkania stały się ważną inspiracją dla Allegro – mówi Łucja Krzyżanowska, dyrektorka ds. badań i doradztwa w Fundacji Stocznia, która zorganizowała warsztaty.

Warsztaty koncentrowały się na trzech zagadnieniach: dostawie towaru, pakowaniu towarów i kwestii odpadów oraz punktach odbioru, i były prowadzone metodą world café, pozwalającą na moderowaną rozmowę w mniejszych grupach na każde z tych zagadnień osobno. W każdej grupie – oprócz zaproszonych gości – znajdowały się też osoby reprezentujące Allegro. Dyskusje grupowe w czasie spotkania były podzielone na dwie części – diagnostyczną (opisującą obecne praktyki branży) i rekomendacyjną (zbierającą propozycje rozwiązań).

W podobnym czasie firma przeprowadziła również rozmowy z organizacjami zrzeszającymi osoby z niepełnosprawnościami oraz przedstawicielami samorządu terytorialnego. Cały ten proces stał się podstawą do zaprojektowania sieci automatów paczkowych przyjaznej środowisku i odpowiadającej na lokalne potrzeby.

– Na wszystkie podejmowane przez nas działania patrzymy przez pryzmat odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju i realizujemy je przy zaangażowaniu mieszkańców, samorządów i organizacji społecznych. W wyniku spotkań otrzymaliśmy wiele bardzo wartościowych sugestii i pomysłów, które teraz sukcesywnie wprowadzamy w życie – mówi Marta Mikliszańska, Head of Public Affairs and Sustainability w Allegro.

Automaty paczkowe, zgodnie z postulatem uczestników warsztatów, będą zasilane energią ze źródeł odnawialnych oraz wyposażone w czujniki jakości powietrza, a wyniki pomiarów będą udostępniane wszystkim zainteresowanym.

– Kluczowe są dla nas także kwestie hałasu i estetyki. Urządzenia, wszędzie tam, gdzie to możliwe, będą ustawione tyłem, dzięki temu okoliczni mieszkańcy zyskają 10 m2 ściany obsadzonej roślinami. Ponadto w wybranych wspólnie z władzami samorządowymi lokalizacjach zainwestujemy w zielone ściany na budynkach. Tylko w tym roku z roślin stworzymy ok. 21 tys. m2 powierzchni zielonej – mówiąc obrazowo posadzimy 3 boiska piłkarskie wg kwalifikacji FIFA. Dodatkowo, dzięki szkoleniom, zadbamy o jakość pracy kurierów w okolicy urządzenia i precyzyjnie wyznaczymy miejsca rozładunku. Zrezygnujemy całkowicie z roli reklamowej automatów – wymienia Marta Mikliszańska.

Ważnym postulatem uczestników warsztatów było zwrócenie uwagi na zagospodarowanie okolic automatów. Rozwiązaniem postulowanym przez aktywistów i ekspertów było zabezpieczenie małej infrastruktury i zieleni wokół automatów – Allegro zaprojektowało w tym celu specjalne strefy rozładunku.

– W 2022 roku liczba przesyłek w Polsce przekroczy miliard. Rozwój branży e-commerce, wzmocniony dodatkowo przez pandemię, nie pozostaje bez wpływu na krajobraz polskich miast. Dlatego cieszy nas, że Allegro, zaczynając tworzyć swoją sieć automatów paczkowych, słucha głosu ekspertów i osób działających w ruchach miejskich. To daje szansę na faktycznie zielone rozwiązania – podsumowuje Łucja Krzyżanowska.

Źródło: Fundacja Stocznia