Auchan zachęca do podejmowania świadomych, dobrych dla środowiska wyborów

11 czerwca 2021

Dotyczy firmy: Auchan Retail Polska,

Auchan Retail Polska z okazji Światowego Dnia Oceanów realizuje kampanię edukacyjną – skierowaną do klientów i pracowników sieci – uświadamiającą, że to od dzisiejszych decyzji konsumenckich zależy przyszłość mórz i oceanów. Firma zachęca do podejmowania świadomych, dobrych dla środowiska wyborów. Symbolem kampanii w Auchan jest tuńczyk, jedna z najważniejszych ryb w połowach światowych.

– Światowy Dzień Oceanów to okazja aby zwrócić uwagę na fakt, jak ważne są nasze codzienne konsumenckie wybory. Warto pamiętać o tym, że morza i oceany zajmują ponad 70% powierzchni Ziemi wytwarzając większość dostępnego tlenu, pozwalają też na utrzymanie różnych gałęzi gospodarki, i wreszcie, dostarczają nam pożywienia. To dlatego, jako Auchan, angażujemy się w tego typu działania, aby chronić zasoby morskie i wykorzystywać je w sposób zrównoważony i edukować zarówno pracowników jak i naszych klientów – mówi Dorota Patejko, dyrektor komunikacji i CSR w Auchan Retail Polska.

Odpowiedzialność społeczna stanowi jeden z filarów strategii #Auchan2022. W swojej działalności sieć kieruje się Milenijnymi Celami Zrównoważonego Rozwoju. Prowadzony obecnie projekt wspiera realizację Celu 14: Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony.

źródło: mat. pras.