Etyczne granice pomagają kształtować inwestycje

6 maja 2007

Rynek inwestycji odpowiedzialnych społecznie (SRI) powiększył się znacznie w przeciągu kilku ostatnich lat i dzisiaj szacowany w Europie na 1,000 mld euro zbliża się do głównych nurtów finansowych i korporacyjnych.

W całej Europie dostrzegamy elementy dynamicznych strategii SRI, wzrost poparcia ze strony graczy instytucjonalnych i coraz większe zaangażowanie dostawców bardziej tradycyjnych usług finansowych takich jak brokerzy” mówi Matt Christensen, dyrektor operacyjny Europejskiego Forum Inwestycji Społecznych (Eurosif).

Jednym z największych czynników powodujących ten wzrost jest społeczna świadomość zmiany klimatu, która wpływa na wartość rynkową inwestycji i prowadzi do bardziej powszechnego korzystania ze strategii SRI przez inwestorów instytucjonalnych.

Sir Nicholas Stern, autor raportu rządowego o ekonomii zmian klimatu oszacował koszt redukcji emisji na 1 procent globalnego PKB oraz koszt niepodejmowania jakichkolwiek działań na od 5 do 20 procent. Inwestorzy i rynki nie mają innego wyjścia jak zareagować na takie ostrzeżenie.

Kwestie społeczne, etyczne i ekologiczne tworzą agendę z powodu żądań klientów„, mówi George Latham, dyrektor funduszu SRI w Henderson Global Investors.

Zmiany klimatyczne są centrum naszych planów inwestycyjnych od ponad 10 lat i są zintegrowanym składnikiem naszej działalności” mówi. Zespół Henderson SRI zarządza ponad 1,1 mld funtów w funduszach dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. „Nasze podejście do SRI i zakres działalności dowiodły, że nasz fundusz może skutecznie konkurować z dominującymi trendami, więc nie musisz rezygnować z inwestycji jeżeli chcesz inwestować etycznie” dodaje.

Badania nad rozwojem i wzorcami SRI w Europie za rok 2006 przeprowadzonymi przez Eurosif wskazują, że wielu inwestorów uwzględnia nadzór korporacyjny wraz z kwestiami społecznymi, etycznymi i ekologicznymi jako część szerszej grupy zagadnień finansowych.

W Zjednoczonym Królestwie ponad 90 procent firm zarządzających aktywami SRI utworzyło wewnętrzne zespoły analityczne SRI, 75 procent w Holandii i Belgii i 60 procent w Szwajcarii, ale żadna w Hiszpanii.

Kolejnym dobrym wskaźnikiem przechodzenia SRI do głównego nurtu jest gwałtowny wzrost zainteresowania w analizach sprzedażowych dostarczanych przez brokerów. Takie analizy są stosowane przez ponad 70 procent menedżerów funduszy w Zjednoczonym Królestwie i Belgii oraz 50 procent w Holandii.

Następnym znakiem rozwijającego się rynku jest tworzenie przez coraz większe grupy menadżerów aktywów wewnętrznych komitetów etycznych SRI. Rynek zarządzania aktywami tworzy również coraz więcej funduszy, które łączą wartości moralne razem z finansowymi.

Część firm w branży wykorzystuje jednak koniunkturę zmian klimatu podczas gdy debata wokół zmian klimatu tworzy publiczną agendę i staje się coraz bardziej populistycznym zagadnieniem, mówi pan Latham.

Gdy dochodzi do wdrażania strategii SRI inwestorzy instytucjonalni używają szerokiego spektrum możliwości. Te rozciągają się od podejścia zintegrowanego gdzie menedżer aktywów pracuje z analitykami w celu złożenia analiz firm, sektorów i kwestii zrównoważonego rozwoju na rynku w decyzję inwestycyjną do zaangażowania i zwykłych wykluczeń. Eurosif określa je jako obszerne strategie SRI.

W odróżnieniu podejścia takie jak wykluczenie etyczne i selekcja pozytywna, łącznie z najlepszy-w-branży i selekcja pionierów, są określane prze Eurosif jako główne strategie SRI. Te strategie są rzadko wdrażane pojedynczo. Menedżer funduszu może użyć selekcji negatywnej do wykluczenia całego sektora takiego jak produkcja zbrojeniowa, ale także zastosować strategię najlepszy-w-branży dla innych sektorów. To z kolei pociągnie za sobą selekcję pozytywną w celu wybrania najlepszych graczy, np. najbardziej przyjaznych środowisku firm z sektora paliwowego.

Może również zastosować zaangażowanie w celu zajęcia się konkretnymi kwestiami ekologicznymi, społecznymi i korporacyjnymi poprzez dyskusję z zaangażowanymi firmami.

W Schroders SRI jest częścią całościowego procesu decyzyjnego. „Jeżeli zidentyfikujemy potencjalne ryzyko w firmie, idziemy ścieżką zaangażowania. Ponad 60 procent zaleceń, które Schroders przygotował dla firm w oparciu o zaangażowanie jest realizowanych w przeciągu roku” mówi Richard Strathers, analityk SRI.

Namawiamy firmy do ogłaszania swojej polityki ekologicznej, zadań i celów” mówi. Wierzy, że w ostatnich latach proces zaangażowania zaowocował bardziej wyszukanymi raportami firm, „ale ciągle jest wiele do zrobienia” dodaje.

Obecnie SRI jest bardziej postrzegane jako praktyczna zasada inwestycyjna, a mniej jako nisza. Badania Eurosif wykazały, że menedżerowie funduszy praktykowali zaangażowanie i integracje na aktywach, co do których nie otrzymali szczegółowych poleceń. Obie strategie gwałtownie się rozrosły w Europie kontynentalnej i w Wielkiej Brytanii w przeciągu kilku ostatnich lat.

Pan Latham z Henderson optymistycznie podchodzi do przyszłości SRI. „Uważamy, że będzie to nadal rozwijająca się branża, która pomoże zwiększyć zainteresowanie w długoterminowych inwestycjach wśród naszych klientów” mówi.

Eurosif spodziewa się znacznego wzrostu w europejskim SRI w kolejnych latach. Ale o tym ile czasu musi minąć aby szeroki rynek SRI stał się głównym nurtem będą decydować takie czynniki jak świadomość społeczna, siła regulacji oraz zwrot z inwestycji.

Ruth Sullivan

źródło: Ethical boundaries help shape investment Financial Times 06.08.2007

Tłumaczenie: Damian Kłobukowski