Amplus stworzył system monitoringu i sygnalizacji chorób oraz szkodników

19 września 2016

Dotyczy firmy: Amplus,

W okolicy Prandocina producent oraz dystrybutor warzyw i owoców Amplus uruchomił program pilotażowy innowacyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji chorób oraz szkodników warzyw polowych. Dzięki niemu możliwe stało się wprowadzenie systemu profesjonalnego doradztwa w zakresie ochrony upraw warzyw polowych. W efekcie producenci, którzy współpracują z Amplus, będą mogli optymalizować zużycie środków ochrony roślin.

System został oparty na wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu monitorującego: stacji meteorologicznych, łapacza zarodników grzybów, pułapek ITrap oraz wysokiej rozdzielczości kamer. Służą one do precyzyjnego określenia warunków zwiększonego prawdopodobieństwa wystąpienia chorób i szkodników. Dzięki temu rolnicy będą mogli z wyprzedzeniem reagować na sytuację zagrożenia i stosować środki ochrony upraw dokładnie wtedy, kiedy jest to konieczne, a w konsekwencji – zminimalizować częstotliwość i dawkę oprysku.

 – System monitorujący składa się z dwóch części, z których jedna odpowiada za dane dotyczące chorób, a druga – szkodników. Obie składowe tworzą całość i dają rolnikom jasny obraz mapy zagrożeń, która jest dla nich punktem wyjścia do dynamicznej reakcji. Dzięki temu mogą oni używać koniecznych środków ochrony roślin, minimalizując ich ilość. Efektem jest produkcja owoców i warzyw wolnych od chorób i szkodników, a przy tym powstałych przy użyciu najmniejszej możliwej ilości substancji ochronnych  – mówi Tadeusz Kozera, kierownik biura technologii produkcji Amplus.

Od urządzeń pomiarowych do telefonu rolnika

Monitoring dotyczący czynników chorobotwórczych bazuje na danych z 6 stacji meteorologicznych oraz łapacza zarodników grzybów Spore Trap. Rozmieszczone przez Amplus stacje zbierają informacje na temat wysokości opadów atmosferycznych, temperatury  gleby i powietrza,  wilgotności względnej powietrza oraz „stopnia zwilżenia liścia”. Dane ze stacji meteorologicznych spływają automatycznie do centralnego komputera, gdzie znajdują się specjalne modele chorobowe, które wskazują, jakie warunki muszą być spełnione, aby nastąpił rozwój grzybów. Dodatkowo, specjalna taśma pomiarowa z łapacza Spore Trap sprawdzana jest pod kątem występowania w powietrzu zarodników grzyba powodującego daną chorobę. Jeśli modele zawarte w systemie są zbieżne z danymi zebranymi przez urządzenia pomiarowe, pojawia się alarm zagrożenia wystąpieniem choroby.

Składowe systemu monitoringu i sygnalizacji szkodników to 4 pułapki feromonoweITrap, wyposażone w kamerę i baterię słoneczną oraz 3 wysokiej rozdzielczości kamery „Crop VIEW”. Dane z kamer znajdujących się w pułapkach ITrap oraz z kamer obserwujących tablice lepowe przesyłane są codziennie do centralnego komputera. Następnie rodzaj i liczba szkodników jest monitorowana oraz analizowana w kontekście temperatury powietrza i gleby, które mają bezpośredni wpływ na szybkość rozwoju danego gatunku. W przypadku przekroczenia progu szkodliwości danego szkodnika, rolnicy otrzymują poprzez SMS informację o konieczności zastosowania ochrony.

Pierwszy raz w centralnej Europie – skala na miarę Amplus

Po raz pierwszy w centralnej Europie został zastosowany na tak dużą skalę system przeciwdziałania chorobom w warzywach polowych. Niektóre z urządzeń będą używane do wykrywania czynników zagrożenia po raz pierwszy w Europie – mówi Katarzyna Rybicka, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Amplus. – To dla nas powód do satysfakcji, że jesteśmy pionierami tak przełomowego rozwiązania. Jako firma, której know-how opiera się na blisko dwudziestopięcioletnim doświadczeniu, dążymy do tego, by pozyskiwać nowe narzędzia oraz dzielić się wiedzą z naszymi dostawcami i klientami. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań z dziedziny monitoringu, wychodzimy krok naprzód w zakresie zabezpieczania upraw przed szkodliwymi czynnikami. W konsekwencji nasi dostawcy produkują warzywa najwyższej jakości: chronione odpowiednimi środkami w optymalnym zakresie – dodaje.

System został sfinansowany przez Amplus oraz jest nadzorowany przez kluczowych, najbardziej doświadczonych technologów marki. Bieżący etap projektu skierowany jest do producentów warzyw polowych z północnych okolic Krakowa. Planowany jest systematyczny rozwój systemu oraz implementacja rozwiązań na inne regiony kraju.