Amica wyróżniona za działania z OSP

8 maja 2017

Dotyczy firmy: Amica,

Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych i Samorządów nagrodziła firmę Amica, partnera Forum Odpowiedzialnego Biznesu, za podejmowane działania prospołeczne. Tytuł oraz statuetkę Floriana odebrał przedstawiciel firmy Amica, podczas uroczystej gali, która obyła się 4 maja br.

Organizowany po raz pierwszy ogólnopolski konkurs „Floriany” to inicjatywa adresowana do Ochotniczych Straży Pożarnych. Jego celem jest prezentowanie, promowanie i nagradzanie najlepszych projektów i inicjatyw społecznych realizowanych przez strażaków samodzielnie lub we współpracy z samorządami, organizacjami czy firmami. 4 maja w podwarszawskich Otrębusach statuetki Florianów i nagrody odebrało 21 zespołów OSP – nagrodzono 19 prospołecznych inicjatyw i 2 najbardziej zaangażowanych społecznie pracodawców, w tym firmę Amica.

Ochotnicze Straże Pożarne od zawsze były blisko swoich lokalnych społeczności, podobnie jak Amica od wielu lat jest blisko strażaków. Statuetka Floriana to dla nas szczególne wyróżnienie ponieważ na terenie naszego zakładu działa OSP Amica, która służy również mieszkańcom miasta oraz okolicznych miejscowości. Dziękujemy za zaufanie, które na pewno wspólnie przełożymy na kolejne inicjatywy – mówi Olech Bestrzyński, Dyrektor HR Amica S.A. Podczas uroczystego podsumowania konkursu towarzyszyli mu strażacy z działającej przy fabryce we Wronkach Ochotniczej Straży Pożarnej.

O konkursie

Konkurs FLORIANY, za pośrednictwem zgłoszonych inicjatyw o charakterze prospołecznym, pokazuje pełną paletę działań Ochotniczych Straży Pożarnych oraz istotną rolę strażaków ochotników w życiu lokalnych społeczności. Strażacy ochotnicy, kadra ratownicza liczy blisko 700 000 członków – mężczyzn, kobiet i młodzieży. Nadesłane inicjatywy oceniała 9-osobowa Kapituła Konkursu, w składzie której znajdują się przedstawiciele dziedzin i środowisk powiązanych z kategoriami konkursowymi m.in. Waldemar Pawlak – prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, gen. brygadier w stanie spoczynku Wiesław Leśniakiewicz – członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP czy dr Andrzej Malinowski – prezydent Pracodawców RP.

źródło: materiały prasowe firmy