AMICA wyróżnienia przez Fundację Kronenberga

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 7 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
11 października 2016

Dotyczy firmy: Amica,

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy już trzeci raz nagrodziła polskie firmy, które z sukcesami konkurują na rynkach zagranicznych oraz inwestujące w Polsce firmy z rynków wschodzących. W tym roku w kategorii „Polskie inwestycje zagraniczne” bezkonkurencyjny okazał się krajowy lider branży AGD – Amica S.A.

Nagroda Emerging Market Champions przyznana została Amice decyzją kapituły konkursu – kilkunastu ekspertów obradujących pod przewodnictwem Andrzeja Olechowskiego, doktora nauk ekonomicznych oraz byłego ministra finansów i spraw zagranicznych. Zgłoszenia konkursowe są dokonywane przez Radę Ekspertów zrzeszającą osoby z różnych środowisk, istotnych dla życia publicznego i gospodarczego w Polsce, m.in.: byłych i obecnych ministrów, prezydentów miast, rektorów uczelni wyższych, ambasadorów państw z rynków wschodzących w Polsce, przedstawicieli izb gospodarczych i mediów. W tym roku 114 członków Rady nominowało 82 podmioty.

Amica dzisiaj to prawie 650 mln euro obrotu, z czego około 75% wartości naszego biznesu przypada na rynki zagraniczne, a w szczególności europejskie – mówi Jacek Rutkowski, Prezes Zarządu Amica Spółka Akcyjna. Nasi najwięksi klienci działają w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Skandynawii i w Rosji. W naszej strategii planujemy dalszy rozwój na kolejnych rynkach, m.in. francuskim, hiszpańskim, włoskim i w krajach Beneluxu.

Amica wczoraj i dziś

Firma z siedzibą we Wronkach kontynuuje tradycję produkcji sprzętu domowego od 1957 roku. Przez ponad pół wieku z lokalnego dostawcy stała się jedną z wiodących firm produkujących sprzęt AGD na świecie. Dziś grupa Amica S.A. to cztery marki: Amica, Gram, Hansa oraz CDA, które z sukcesami funkcjonują na ponad 50 światowych rynkach. Zakup tej ostatniej – brytyjskiej CDA Group z końca 2015 roku – był największą w historii firmy akwizycją (wartą prawie 150 milionów złotych), co istotnie umocniło pozycję polskiej firmy w Europie Zachodniej.

Na biznes i rynek patrzymy w długofalowej perspektywie. W naszej dziesięcioletniej strategii „HIT 2023” chcemy podwoić obroty, jednocześnie rozbudowując produkcję w naszej rodzimej fabryce we Wronkach, gdzie w kilkuletniej perspektywie chcemy osiągnąć poziom 2,2 mln rocznej produkcji kuchni – tłumaczy Jacek Rutkowski.

Strategia HIT 2023 wyznacza jasny kierunek rozwoju firmy Amica: zwiększająca się produkcja w Polsce, przy strategicznym braku uzależnienia od jakiegokolwiek pojedynczego rynku zbytu. Amica stale pracuje nad umocnieniem swojej pozycji wśród konsumentów i kontrahentów krajowych i zagranicznych. Proces ten to nie tylko rozwój marek lokalnych, ale też działania wizerunkowe oraz stała obecność na międzynarodowych targach elektroniki i sprzętu domowego.

O Fundacji

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy od ponad 20 lat prowadzi szereg działań służących szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej oraz wspieraniu dziedzictwa kulturowego, jak również wolontariatu pracowniczego. Prowadzi własne programy, a także wspiera wartościowe inicjatywy realizowane przez inne organizacje na terenie całego kraju, w tym szczególnie te o wymiarze lokalnym. W ciągu 20 lat działalności odbiorcami programów fundacji stało się ponad 10 mln Polaków.

Ideą konkursu Emerging Market Champions, organizowanego od 2014 r. przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy jest wyłanianie i honorowanie liderów przedsiębiorczości rozwijających działalność poza granicami kraju. Nagroda jest przyznawana polskim firmom dokonującym ekspansji zagranicznej, a także podmiotom z rynków wschodzących, które z sukcesem inwestują w Polsce, przyczyniając się do wzrostu zatrudnienia oraz rozwoju gospodarczego kraju.