Ambasadorzy LOB z wizytą w ERGO Hestii. Tematem 3. zjazdu obszar społeczny

27 marca 2024

W dniach 23-24 marca 2024 roku w Sopocie odbył się trzeci zjazd Ambasadorek i Ambasadorów 20. Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Studenci i studentki z całej Polski przyjechali do sopockiej siedziby ERGO Hestii, by uczestniczyć w s prelekcjach i warsztatach dotyczących obszaru społecznego.

Zjazd rozpoczął się od wystąpienia Marii Krawczyńskiej-Kaczmarek, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która wprowadziła uczestniczki i uczestników w tematykę zjazdu. Poznaliśmy także szczegóły działalności FOB, które są związane z obszarem społecznym. To m.in. działania w ramach Programu Partnerstwa, Karta Różnorodności oraz Karta Praw Dziecka w Biznesie. Następnie Agnieszka Sieracka, menedżer ds. marketingu w ERGO Hestii opowiedziała o działaniach firmy w obszarze litery „S”, takie jak kampanie na rzecz różnorodności, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz inicjatywy w ramach wolontariatu pracowniczego. Mario Zamarripa, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Grupie ERGO Hestia, przedstawił główne założenia strategii ESG spółki.

Kolejnym punktem agendy była prelekcja Joanny Polcyn z Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym, która omówiła wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i zdrowia pracownicom i pracownikom. Uczestniczki i uczestnicy mieli także okazję zobaczyć, jak wygląda egzoszkielet, który pomaga przy rehabilitacji osób poszkodowanych. Zwieńczeniem pierwszego dnia była prezentacja Karoliny Greś z Fundacji Artystyczna Podróż Hestii, która w praktyczny sposób przedstawiła przykłady współpracy świata kultury i biznesu.

Drugi dzień zjazdu otworzyły warsztaty „Zmień perspektywę” prowadzone przez Natalię Kalocińską i Angelikę Golnau z Fundacji Integralia. Warsztaty miały na celu uświadomienie studentom i studentkom wyzwań, z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy oraz przedstawiły zasady komunikacji. Następnie odbyła się debata oksfordzka, moderowana przez Magdalenę Trzcianowską z ERGO Hestii, podczas której dyskutowano na temat tezy „Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami jest opłacalne biznesowo”.

Zjazd zakończył się wystąpieniem opiekunki merytorycznej programu dr Agaty Rudnickiej z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ekspertki ds. sustainability, CSR i ESG, która przeprowadziła grę „Trampki z Peru”. Aktywność ta była punktem wyjścia do dyskusji o wyzwaniach i dylematach związanych z prawami człowieka w kontekście działalności biznesowej.

Dziękujemy ERGO Hestii za zaproszenie i wspaniałą gościnę. Wracamy do naszych miejscowości bogatsi o nową i praktyczną wiedzę z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i z niecierpliwością czekamy na kolejny zjazd, który odbędzie się 13-14 kwietnia w Warszawie w siedzibie EY Academy of Business, gdzie będziemy rozmawiać o kwestiach związanych z ładem korporacyjnym.

Relację przygotował Maciej Więckowski, ambasador 20. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.