Allegro publikuje Raport ESG za 2020 rok

12 sierpnia 2021

Dotyczy firmy: Allegro,

Allegro.eu prezentuje obszerny Raport ESG za 2020 rok – rok tak mocno naznaczony pandemią COVID-19, która na nowo zdefiniowała wiele wyzwań środowiskowych, społecznych jak i tych dotyczących ładu korporacyjnego (Environmental, Social and Corporate Governance).

Raport, pierwszy od zeszłorocznego debiutu giełdowego, pokazuje ambicje Grupy Allegro, która chce być liderem w zrównoważonym i odpowiedzialnym rozwoju. Jako najbardziej rozpoznawalna marka e-commerce w Polsce przez cały poprzedni rok grupa podejmowała działania wspierające swoich pracowników, klientów, sprzedawców, a także pracowników ochrony zdrowia, a łączna wartość pomocy Allegro sięgnęła pół miliarda złotych. Inicjatywy obejmowały darowizny na rzecz ochrony zdrowia, niezliczone godziny wolontariatu pracowniczego, darmowe subskrypcje SMART! dla wszystkich klientów jak i pakiety wsparcia dla sprzedawców.

Allegro chce być platformą zrównoważonych zakupów, pomagając w ten sposób klientom w dokonywaniu coraz bardziej odpowiedzialnych wyborów. Firma przeznaczyła 490 mln zł na wsparcie dla swoich pracowników, klientów, sprzedawców, a także polskiego społeczeństwa oraz pracowników ochrony zdrowia. Uruchomiła szereg inicjatyw mających na celu walkę z negatywnymi skutkami COVID-19. Ponadto Allegro wsparło sprzedawców, a pracownicy grupy zaangażowali się w program wolontariatu, wspomagając społeczność lokalną i ochronę zdrowia.

Allegro działa w Polsce, więc tu też płaci podatki. W 2020 roku firma zapłaciła prawie 0,9 mld zł tytułem VAT i CIT, równowartość około jednej trzeciej planowanych wydatków państwa na szkolnictwo wyższe i naukę w 2021 roku.

– COVID-19 uświadomił także to, jak wiele firma może zrobić, jeśli wprowadza w życie swoje odpowiedzialne zasady. Taka jest nasza historia od dnia, w którym Allegro powstało 21 lat temu, a nasz Raport ESG za 2020 rok daje temu wyraz. Jako marketplace skupiamy się na wspieraniu innych polskich przedsiębiorstw. Jako wiodąca platforma e-commerce chcemy również dawać przykład ciągłego dążenia do zrównoważonego rozwoju – powiedział Francois Nuyts, prezes Allegro. Jesteśmy platformą wzrostu dla około 130 000 sprzedawców, którzy mogą dotrzeć do ponad 13 mln aktywnych kupujących. Jesteśmy również firmą wspierającą ponad 3 tys. naszych pracowników, dla której kwestie różnorodności, poczucia zrozumienia i kultury współdziałania są wielce istotne. Ponadto, wszystkie nasze działania, jak na przykład budowa nowej sieci zielonych automatów paczkowych, biorą pod uwagę nasz cel ograniczania naszego śladu węglowego do minimum. Wyjątkowa firma w wyjątkowych czasach, jak mówią o Allegro sami nasi pracownicy.

Raport, przygotowany z zaangażowaniem pracowników Grupy, szczegółowo omawia wzrost kluczowych wskaźników Allegro dzięki przyspieszającemu trendowi robienia zakupów online, który jedynie zwiększył wysiłki firmy na rzecz dalszej transformacji w ramach strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2023. Allegro chce być platformą zrównoważonych zakupów, pomagającą kupującym w dokonywaniu odpowiedzialnych wyborów, jednocześnie wspierając sprzedawców w rozwijaniu ich biznesu. Jako firma pierwszego wyboru dla wielu utalentowanych pracowników, Allegro dumnie wspiera różnorodność w swoich zespołach.

Raport ESG Allegro.eu za 2020 powstał zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania Global Reporting Initiative, w opcji zgodności Core. Dodatkowo w Raporcie znajdują się wskaźniki TCFD (ang. Task Force on Climate-related Financial Disclosures), a także SFDR (ang. Sustainable Finance Disclosures Regulation) oraz wskaźniki własne. W raporcie znaleźć można również odniesienia do Wytycznych do raportowania ESG Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR, ang. European Bank for Reconstruction and Development, EBRD). W Raporcie wskazano również przykłady przestrzegania i realizacji 10 Zasad Global Compact, a także nawiązanie do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).W przygotowaniu raportu zaangażowanych było wiele osób z zespołów oraz kadra zarządzająca Allegro.pl, Ceneo.pl, eBilet.pl oraz pozostałych spółek Grupy Allegro.eu.

W raporcie znajduje się ponad 25 filmów oraz blisko 40 wypowiedzi z udziałem pracowników i zespołu zarządzającego Grupy Allegro z różnych działów i obszarów oraz miast, którzy opowiadają o swoich projektach, inicjatywach oraz wynikach. Wszystkie filmy są do obejrzenia również na YouTube.

Pełen raport dostępny jest tutaj >>