Aktywność społeczna zwiększa szanse studentów na rynku pracy

12 października 2015

Wraz z początkiem kolejnego roku akademickiego rozpoczęła się nowa, 12. edycja programu edukacyjnego Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Program kierowany jest do studentów, spośród których wyłaniani są Ambasadorzy i Ambasadorki CSR. Rekrutacja trwa do 30 października.

Każdego roku w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu działa ponad 20 ambasadorów z całej Polski. Reprezentują oni swoje uczelnie, wspierając równocześnie ideę społecznej odpowiedzialności biznesu w najbliższym środowisku. I jak przyznają sami ambasadorzy, ich zaangażowanie przynosi im nie tylko korzyści zawodowe, ale w znacznej mierze pozwala na rozwój umiejętności miękkich.

LOB w ocenie Alumnów

Networking jest zdecydowanie najważniejszym elementem Ligi. Prawie połowa (44%) alumnów tego programu przyznaje, że dzięki niemu nawiązała nowe kontakty, które ułatwiły im dalszą drogę zawodową, co pokazują badania “Alumni LOB” przygotowane w ramach jubileuszu “15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce” przez firmę badawczą PBS, na zlecenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

“Im większa aktywność społeczna podczas studiów, tym większe szanse na odnalezienie się na bardzo wymagającym rynku pracy. Na pewno nie jest to jedyny czynnik sukcesu, ale znacznie do niego może nas przybliżyć. Liga Odpowiedzialnego Biznesu takie możliwości stwarza. Dzięki między innymi szerokiej współpracy z przedstawicielami biznesu, odbywanym szkoleniom, a także własnej inicjatywie studenci budują nieoceniony kapitał relacji, ale również kompetencji miękkich” – komentuje wyniki Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zdecydowana większość uczestników i uczestniczek badania „Alumni LOB” wskazała, że udział w programie pozwolił im na rozwój umiejętności związanych z zarządzaniem projektem. Ponad 70 %. z nich deklaruje, że bycie ambasadorem umożliwiło im zdobycie kompetencji w zakresie pracy w grupie i komunikacji. Wskazali również korzyści z umiejętności budowania koalicji, wystąpień publicznych i autoprezentacji. Dodatkowo LOB był dla nich znakomitą okazją do nawiązania nowych przyjaźni.

Aplikuj

Do 30 października br. studenci zainteresowani tematem CSR (ang. corporate social reposnsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu) oraz chcący rozwijać się w ramach programu Ligi Odpowiedzialnego Biznesu oraz mogą przesyłać swoje zgłoszenia. Rekrutacja odbywa się przez formularz dostępny na stronie www.lob.org.pl.