Aktywne i zdrowe dzieci, a przyszłość miast

28 maja 2021

Dotyczy firmy: Fundacja Veolia Polska,

Czy konsekwencje niewystarczającego poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży to nasze wspólne wyzwanie? Czy pandemia COVID-19 ma wpływ na i tak już wcześniej niepokojącą sytuację zdrowotną najmłodszych? Dlaczego tak ważne jest, byśmy zaczęli działać jak najszybciej? Jaki związek ma rezyliencja miejska z aktywnością fizyczną mieszkańców?

Odpowiedzi na te pytania poznamy podczas konferencji on-line „Zdrowi i aktywni mieszkańcy – co mają wspólnego z rezyliencją miejską?”. To obowiązkowe wydarzenie dla wszystkich tych samorządowców, pracowników samorządowych, a także działaczy miejskich, którym zależy na zdrowiu i dobrostanie mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży.

Aktywni mieszkańcy a rezyliencja miejska

Pojęcie rezyliencji, czyli odporności miejskiej odnosi się do zdolności miasta do radzenia sobie ze zmianą, jego odporności na zdarzenia niszczące oraz umiejętności odbudowy poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Rezyliencja to przekształcenie „kryzysu” w szansę, a to od nas zależy, jak tę szansę wykorzystamy.

Problem niskiej aktywności fizycznej najmłodszych nie jest nowym zjawiskiem. Wyniki dotyczące stanu zdrowia dzieci pogarszają się z roku na rok. Niepokojące statystyki obserwujemy także w trakcie pandemii COVID-19. Ograniczone możliwości wspólnych zabaw ruchowych w przedszkolu, brak lekcji wychowania fizycznego w szkołach i zorganizowanych zajęć, a przez to jeszcze więcej okazji do zachowań sedentarnych niż wcześniej to tylko część konsekwencji, z którymi musimy się zmierzyć.

– Zmiany stylu życia i ich konsekwencje, które już dają się zaobserwować nie cofną się same i nie wydarzy się to z dnia na dzień. Przed nami długi proces, dlatego nie ma chwili do stracenia – tłumaczy Izabela Rakuć-Kochaniak, Prezes Fundacji Veolia Polska.

Zaangażowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego w rozwiązanie tego problemu jest szczególnie ważne, ponieważ to lokalne samorządy są instytucjami odpowiedzialnymi za edukację, w tym edukację sportową w swoim regionie.

– Zdrowie i rozwój dzieci, tak jak przyszłość miast, w których żyjemy to nie jest zadanie dla jednej osoby, a nawet jednego departamentu – mówi Jakub Kalinowski, Prezes Fundacji V4Sport – najlepsze i długotrwałe efekty dają połączone działania i współpraca pomiędzy sektorami – w tym wypadku sportu, infrastruktury, zdrowia i innych – dodaje.

Konferencja on-line

Fundacja V4Sport i Fundacja Veolia Polska w partnerstwie z Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie mają przyjemność zaprosić na bezpłatną konferencję on-line pn.: „Zdrowi i aktywni mieszkańcy – co mają wspólnego z rezyliencją miejską?”, poświęconą roli samorządów lokalnych w zakresie działań na rzecz zwiększania aktywności fizycznej mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. Wydarzenie odbędzie się 8 czerwca br. w godzinach 12:00-16:00 oraz 9 czerwca br. w godzinach 10:00-15:00.

Dokładny program konferencji dostępy jest pod adresem www.sportowaakademiaveolia.pl.

Formularz rejestracyjny>>

źródło: mat. pras.