Aktywizacja, informacja, miejsca pracy, wolontariat: Kompania Piwowarska na rzecz osób niepełnosprawnych

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 11 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
30 listopada 2012

Dotyczy firmy: Kompania Piwowarska,

Poszanowanie praw człowieka i przeciwdziałanie dyskryminacji to priorytety dla firm odpowiedzialnych społecznie, takich jak Kompania Piwowarska. W tym roku lider branży piwowarskiej podjął współpracę z Zakładem Aktywizacji Zawodowej w Pile, czego efektem są ekologiczne torby uszyte przez niepełnosprawnych. KP opracowała także specjalną wersję swojej strony internetowej z myślą o osobach niedowidzących.

Osoby z niepełnosprawnościami chcą być traktowane jak inni członkowie społeczności – doświadczać świata, rozwijać się, pracować i czerpać z tej pracy satysfakcję. Pragną być potrzebne i w miarę możliwości niezależne. Warto o tym pamiętać nie tylko z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, obchodzonego 3 grudnia.

Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie zależy w dużym stopniu od polityki państwa, ale istotną rolę odgrywają tutaj również przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie. Kompania Piwowarska jest częścią Grupy SABMiller, która wyznaczyła wszystkim należącym do niej spółkom dziesięć priorytetów zrównoważonego rozwoju. Jednym z nich jest poszanowanie praw człowieka, które ma zastosowanie nie tylko do pracowników firmy. Realizując ten priorytet, KP stara się wspierać osoby z niepełnosprawnością oraz inicjować akcje przeciwdziałające ich dyskryminacji.

Torby z bannerów – ekologicznie i społecznie

Przykładem takiej akcji jest przygotowanie ekologicznych toreb z nieużywanych już bannerów reklamowych marek KP. Torby zostały uszyte przez Zakład Aktywności Zawodowej z Piły – przedsiębiorstwo społeczne zajmujące się m.in. aktywizacją zawodową osób z umiarkowaną i znaczą niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem osób z upośledzeniem umysłowym i chorych psychicznie. Kompania Piwowarska dysponowała dużą ilością zużytych bannerów reklamowych przeznaczonych do utylizacji. Pracownicy firmy wpadli na pomysł ich ponownego wykorzystania i przerobienia na ekologiczne, a zarazem designerskie torby.

Uznaliśmy, że zamiast zwyczajnie wyrzucić zużyte bannery, możemy je przerobić zgodnie z ideą recyklingu – mówi Klaudyna Polanowska-Skrzypek, specjalista ds. PR w Kompanii Piwowarskiej.Spośród kilku firm zajmujących się szyciem toreb z bannerów wybraliśmy ofertę ZAZ-u. Współpraca z Zakładem układała się świetnie, a torby zostały wykonane w bardzo profesjonalny sposób.  Dodatkowo, ponieważ szycie odbywa się ręcznie, każda torba jest unikatowa.

ZAZ w Pile zaproponował Kompanii kilkadziesiąt wzorów toreb, firma ostatecznie zdecydowała się na dwa rodzaje. Każda sztuka została uszyta przy zachowaniu najwyższej staranności. Torby – które same w sobie stanowią wyraz odpowiedzialności społecznej – miały swoją premierę przy okazji ogłoszenia przez KP Raportu zrównoważonego rozwoju 2012.

Bez dyskryminacji w Internecie

Aktywizacja zawodowa to nie jedyna inicjatywa KP związana z osobami niepełnosprawnymi. W ramach współpracy z fundacją „Bez Dyskryminacji” firma przystosowała swoją stronę internetową do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych, tak że mogą one swobodnie się po niej poruszać.  Dzięki specjalnemu oprogramowaniu typu screen reader, które zamienia tekst i grafikę na głos, osoba niewidoma dowiaduje się, że na stronie jest dostępna wersja WAI (Web Accessibility Initiative), czyli przyjazna niewidomym. Testy pokazały, że dostęp dla osób niewidomych do wszystkich informacji na stronie jest bardzo dobry – mogą bez problemu dotrzeć do wiadomości na temat samej firmy i jej produktów.

Ze specjalnej wersji strony, dostępnej pod adresem www.wai.kp.pl, mogą bez trudu korzystać także osoby niedowidzące. Użyto tutaj czcionki o rozmiarze większym niż standardowy, a dodatkowo można ją powiększać, używając skrótu na klawiaturze „CTRL +”. Co więcej, strona została wykonana w kontrastowych kolorach – wszystkie teksty napisane są żółtą lub pomarańczową czcionką na czarnym tle. Taki dobór barw tworzy wyraźny kontrast, dzięki czemu osoby mające problemy ze wzrokiem mogą odczytać treść.

Na rzecz lokalnych społeczności

Kompania Piwowarska stara się również zatrudniać osoby niepełnosprawne. W roku rozliczeniowym F12 (kwiecień 2011 – marzec 2012) w firmie pracowało dziewięć osób z orzeczoną niepełnosprawnością, w tym trzy niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i sześć – w stopniu lekkim. 

Na koniec warto wspomnieć o licznych działaniach wolontariackich podejmowanych przez pracowników Kompanii Piwowarskiej na rzecz osób niepełnosprawnych. Co kwartał w ramach wolontariatu pracowniczego realizowanych jest ok. 10 projektów pod hasłem „Kompania Wolontariuszy”, z których część ma za zadanie wesprzeć osoby z niepełnosprawnościami poprzez współpracę z wybranymi fundacjami i stowarzyszeniami. Obecnie trwają trzy takie projekty: wolontariusze KP pomagają Wspólnocie Chleb Życia w Warszawie, Zespołowi Szkół Nr 11 w Białymstoku i Domowi Pomocy  Społecznej dla Dzieci prowadzonemu przez Zgromadzenie Sióstr Serafitek w Poznaniu.

Źródło: Materiały prasowe