Agnieszka Krajnik (Provident) laureatką III miejsca w Konkursie Koordynator Wolontariatu Roku 2020

15 grudnia 2020

Dotyczy firmy: Provident Polska,

Jak informuje Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Agnieszka Krajnik z firmy Provident Polska została laureatką III miejsca w Konkursie Koordynator Wolontariatu Roku 2020. W uzasadnieniu czytamy, że zachęca pracowników do wspólnego działania na rzecz wielu inicjatyw, ale także wspiera ich inicjatywę do samodzielnego tworzenia projektów przez co wzmacnia ich motywację i daje poczucie sprawczości w sprawach, które uznają za społecznie ważne.

Jako koordynator wolontariatu wspieram organizacyjnie wolontariuszy. Przygotowuję komunikację dotyczącą programu, m.in. plakaty i SMSy. Promuję najbardziej aktywnych wolontariuszy i zrealizowane projekty w zewnętrznych i firmowych mediach: intranet, portal dla Doradców Klienta oraz aplikacja MyNews dla działu sprzedaży, profil „Tak! Pomagam” na FB oraz artykuły w mediach. Jestem także odpowiedzialna za rozliczenie przyznanych grantów i zarządzanie budżetem przeznaczonym na „Tak! Pomagam”. Przygotowuję również podsumowanie każdej edycji programu. Poszerzam także stale swoją wiedzę z zakresu wolontariatu pracowniczego. Uczestniczę w konferencjach i webinarach poświęconych wolontariatowi. Zdobytą wiedzę wykorzystuję w codziennej pracy. Najważniejsze we współpracy z wolontariuszami jest wzajemne zaufanie i koleżeństwo. Możemy na siebie liczyć i to jest podstawa udanej współpracy – mówi Agnieszka Krajnik, koordynatorka wolontariatu pracowniczego w Provident Polska.

Od 12 lat, także w tym roku wolontariusze uczestniczą w akcji Listy do Mikołaja, w której dzieci i młodzież z domów dziecka i świetlic środowiskowych pisze listy do Mikołaja z prośbą o wymarzone prezenty Gwiazdkowe. Wolontariusze kupują i przygotowują te prezenty. W tym roku upominki otrzyma ponad 100 dzieci z czterech ośrodków. W akcji biorą udział pracownicy, w tym zarząd i doradcy klienta.

Od 2017 r. firma współpracuje z Fundacją Zaczytani.org. Wspólne działania obejmują m.in. zbiórkę książek, które następnie Fundacja przekazuje do szpitali. Tworzenie bibliotek, zajęcia z bajkoterapii prowadzone przez firmowych wolontariuszy na oddziałach pediatrycznych. Zarząd z okazji Mikołajek odwiedzał dzieci przebywające w Szpitalu Dziecięcym w Warszawie. W trakcie wizyty członkowie zarządu czytali dzieciom bajki i przekazywali Mikołajkowe prezenty: książki, kredki, kolorowanki. Obecnie ze względu na Covid-19 nie ma możliwości wejścia do szpitala. Wolontariusze przygotowali prezenty w oddziałach firmy, które następnie zostały przekazane do szpitali. Łącznie przekazano 1000 prezentów do dziewięciu placówek w Polsce.

Firmowi wolontariusze organizują też zbiórkę żywności oraz pieniędzy na zakup preparatów przeciwkleszczowych dla zwierząt przebywających w schroniskach. Wyprowadzają także psy na spacery.

Firma Provident jest partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Gratulujemy Agnieszce Krajnik wyróżnienia i życzymy kolejnych sukcesów w podejmowanych inicjatywach!

Źródło: wolontariat.waw.pl