„Agenci” Polskiego Forum HR ruszają z Misją Praca wprost do wychowanków Domów Dziecka

3 lutego 2016

Ponad 60-u wolontariuszy z kilku agencji członkowskich Polskiego Forum HR, w tym Trenkwalder, Job Impulse, GI Group, People, Kelly Services i Adecco, weźmie udział w pierwszym tego typu branżowym projekcie wolontariatu kompetencyjnego pod nazwą „Misja Praca”. Start cyklu bezpłatnych warsztatów wspomagających proces adaptacji na współczesnym rynku pracy i autodiagnozy własnego potencjału, zaplanowany jest na luty 2016 roku.

Beneficjentem projektu będzie około 100-ka młodych ludzi, w wieku 16-19 lat, uczniów gimnazjów i szkół ponadgimazjalnych, objęta programami usamodzielniania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kilku miastach Polski – m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy Poznaniu. Już teraz wolontariusze poznają swoich podopiecznych podczas serii spotkań integracyjnych. Szczególny nacisk podczas warsztatów merytorycznych położony zostanie na rozwój kompetencji miękkich i transferowalnych, które są obecnie kluczowe na bardzo wielu stanowiskach oraz rzetelną informację zwrotną odnośnie sytuacji na rynku pracy i możliwości satysfakcjonującego ulokowania potencjału naszych wychowanków.

Oprócz silnego podłoża motywacyjnego i dowartościowującego beneficjentów na poziomie indywidualnym, program przewiduje również edukację w formie gier i zabawy, elementy life couchingu oraz spotkania w zakładach pracy, ukazujące specyfikę wybranych zawodów. Mocno przyświeca nam dewiza czerpania od siebie nawzajem, co podkreśla wolontariuszka w warszawskim Domu Dziecka nr. 1 im. M. Falskiej, Milena Stańczyk z firmy Wyser& GI Group: Czas, w którym wolontariat był po prostu modny – już minął. Te osoby, które odczuwają potrzebę udzielania pomocy po prostu to robią i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Coraz więcej z nas angażuje się w regularnie w akcje wolontariackie, mając nadzieję, że faktycznie i w istotny sposób pomagamy tym, którzy tej pomocy chcą i potrzebują. Misja Praca to jeden z takich projektów, w których nasze doświadczenia mogą zostać w sposób pożyteczny wykorzystane i mieć realny wpływ na jego uczestników. Biorąc pod uwagę wiek młodzieży, z którą będziemy się integrować i nawzajem uczyć od siebie, słuszność naszego udziału jest tym bardziej zasadna. To właśnie młodzi ludzie mają często problem z wejściem na rynek pracy, dlatego kompleksowe coachingi i warsztaty będą dla nich dobrą bazą pod udany start ich kariery zawodowej.

Dzięki zaangażowaniu w wolontariat kompetencyjny, pracownicy agencji Polskiego Forum HR będą mieli możliwość „po godzinach” wykorzystać swoje cenne umiejętności, wiedzę i doświadczenia nabyte w trakcie praktyki zawodowej do pracy z młodzieżą, która boryka się z wieloma problemami. Potwierdzone w licznych i aktualizowanych badaniach, trudności w asymilacji zawodowej i wchodzeniu na rynek pracy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i innego typu podmiotów systemu piecz zastępczych przy wciąż wysokim poziomie bezrobocia wśród osób młodych w Polsce, skłoniły Polskie Forum HR do podjęcia współpracy z personelem tychże właśnie placówek. Warsztaty doskonale komponują się z ogólnym, indywidualnym programem usamodzielniania, który jest obowiązkowy dla wszystkich dorastających wychowanków domów dziecka przed 18 rokiem życia. Istotne w trakcie realizacji projektu będzie kształtowanie preferencji zawodowych, poznanie swoich umiejętności, planowanie przyszłości, myślenie perspektywiczne – w rozwój jakich umiejętności warto inwestować i jaką wiedzę zdobyć, aby osiągnąć cel, którym jest wykonywanie zawodu marzeń.

Cały proces – cykl warsztatów, rozpisany został na kilka miesięcy (I etap z ewaluacją) i obejmuje zarówno indywidualne couchingi jak i zespołowe zajęcia, oscylujące treściowo wokół trzech obszarów:

  • Profesjonalne doradztwo zawodowe, wiedza z rynku dotycząca zawodów i wartości/wyceny rynkowej poszczególnych umiejętności, ścieżka rozwoju dla wybranych zawodów;
  • Przygotowanie do procesu rekrutacyjnego (CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, elementy kultury osobistej na spotkaniach oficjalnych, prezentacja swoich mocnych stron);
  • Kompetencje miękkie, w szczególności: praca zespołowa, praca projektowa, komunikacja.

Różnego rodzaju bariery, stawiane wychowankom domów dziecka przez życie, wynikające m.in. z uwarunkowań ekonomicznych, wszelkich zaniechań, nadużyć lub zaniedbań środowiskowych, poczucia odtrącenia, bycia gorszym i niedopasowania, utrudniają im osiągnięcie sukcesu, spychając często na margines społeczeństwa. Z drugiej strony takie osoby, po osiągnięciu pełnoletniości, nierzadko wykazują postawę roszczeniowo-pasywną, domagając się kompleksowego wsparcia administracji państwowej, która to pomoc z kolei długofalowo blokuje rozwój samodzielności. Wolontariusze Polskiego Forum HR pragną wesprzeć beneficjentów projektu w odnalezieniu swojej ścieżki zawodowej, określeniu typu osobowości i przyporządkowaniu właściwych pól przyszłej aktywności zawodowej, aby wyeliminować nietrafione decyzje, wzmocnić poczucie sprawczości, własnej przydatności społecznej i wpływu na rzeczywistość. Umocnienie samoświadomości w tych zakresach jest podstawowym czynnikiem motywującym do planowania swojego rozwoju i przyszłości. Na rynku pracy znajdzie się bowiem miejsce dla każdego typu osobowości zawodowej, ważne jednak, aby wybór był jak najbardziej zgodny z naturalnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i możliwościami, co kreuje sytuację win-win dla pracodawcy i pracownika.

Sytuacja zawodowa nigdy nie istnieje w oderwaniu od całokształtu życia jednostki. Wielkie znaczenie dla młodzieży wychowującej się w domach dziecka ma kontakt z dorosłymi modelującymi pozytywnie, którzy pokierują jej rozwojem, rozwiną pasje, zaszczepią pracowitość i poczucie odpowiedzialności za swoje życie. Według opinii jednego z wychowawców, zawartej w badaniu ewaluacyjno-diagnostycznym „Sytuacja psychospołeczna i materialna usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych”: Decydujące dla tego, czy ktoś sobie poradzi, wydają się takie miękkie kompetencje lub cechy, jak poczucie wartości, odwaga do podejmowania wyzwań, to jak dziecko rozumie otaczający je świat, jak nawiązuje kontakt z ludźmi, w jaki sposób się z nimi komunikuje, jak się potrafi zaprezentować innym, jaką ma kulturę osobistą.

Dzięki projektowi wolontariatu pracowniczego, Polskie Forum HR jako jego koordynator, po raz kolejny staje się platformą integracji branży, wymiany doświadczeń i przydatnej społecznie współpracy agencji zatrudnienia ponad biznesowymi podziałami wynikającymi z wolnorynkowej konkurencji. Regularne spotkania mają również na celu wszechstronny rozwój pracowników firm członkowskich w niestandardowym formacie, pobudzenie empatii i wrażliwości społecznej, poszerzenie kompetencji miękkich oraz weryfikację konkretnych umiejętności w odmiennym, niż biznesowe, otoczeniu. Wolontariusze stają się mentorami i „aniołami” rozwoju w aspekcie przyszłości zawodowej swoich podopiecznych, ale też dowiadują się wiele o sobie samych, o czym świadczą słowa Martyny Majorowicz z firmy Job Impulse: Po pierwszych spotkaniach w Domu Dziecka nr 2 w Poznaniu nie mamy wątpliwości, że wolontariat jest źródłem ogromnej satysfakcji i szansą na przetestowanie naszych umiejętności w zupełnie nowym środowisku. Okazało się, że to my – wolontariusze, zyskujemy coś wyjątkowego – robiąc coś dla innych. Jako wolontariusze wszyscy jesteśmy równi, niezależnie od piastowanych stanowisk w naszych macierzystych firmach.

Polskie Forum HR od lat stara się dopingować pracowników agencji zatrudnienia, które zrzesza, do podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, Certyfikacji Konsultantów czy studiach podyplomowych. Teraz do wachlarza aktywności, które proponujemy, doszedł wolontariat kompetencyjny „Misja Praca”. O efektach będziemy informować na bieżąco w miarę sukcesywnego rozwoju projektu.

Dla Polskiego Forum HR bardzo ważne jest osiągnięcie założonych celów w pracy z młodzieżą, jak również zadowolenie naszych wolontariuszy, którzy włożą w przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów sporo pracy i mnóstwo serca. Ich pozytywna opinia będzie zachętą dla ich firmowych kolegów i koleżanek, którzy, mamy nadzieję, zechcą poświęcić swój czas i zasilić grono wolontariuszy „Misja Praca”. O projekcie opowiada Wioletta Podstawka z Trenkwalder, wolontariuszka w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 7 w Warszawie: Kiedy po raz pierwszy usłyszałam o programie Misja Praca pomyślałam, że ten projekt nie ma słabych punktów. Osoby pracujące w branży doradztwa personalnego na co dzień dzielą się swoją wiedzą na temat rynku pracy, tajników poruszania się po nim zarówno z kandydatami jak i klientami dla których prowadzą projekty rekrutacyjne, więc kto miałby wspierać młodzież, która wchodzi na rynek pracy jak nie my!

Zakończenie pierwszej edycji programu planowane jest na czerwiec 2016 roku.