#Act4SDGs. Część konferencyjna #TargiCSR w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

25 września 2020

Dziś przypada Światowy Dzień Działania na Rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju #Act4SDGs. W jubileuszowym dla SDGs roku, Forum Odpowiedzialnego Biznesu zainicjowało kampanię #5latSDGs, towarzyszącą Targom CSR. Wydarzenie, jak co edycję, składa się także z części konferencyjnej, podczas której nie zabraknie odniesień do wyzwań związanych z realizacją SDGs w Polsce. Odbędzie się w dniach 5-9 października br.

SDGs a część konferencyjna 8. Targów CSR » Odpowiedzialnybiznes.pl/TargiCSR/konferencja

#5latSDGs to kampania informacyjna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, poświęcona upływającej w tym roku 5. rocznicy ogłoszenia Agendy 2030 i przyjęcia Celów Zrównoważonego Rozwoju przez ONZ. Inicjatywa ta związana jest również z przypadającymi w tym roku 8. Targami CSR, czyli największym w Polsce wydarzeniem na temat CSR i zrównoważonego rozwoju.

Przyglądamy się temu, co zadziało się w ciągu 5 lat w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Przede wszystkim skupiamy się na roli biznesu w Polsce i organizacjach z jego otoczenia. Jakie praktyki i inicjatywy zostały podjęte? Na jakie cele odpowiadają? Komu służą? Jak odwołują się do wyzwań związanych ze środowiskiem naturalnym?mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Szczególne miejsce w kampanii będa miały firmy i organizacje uczestniczące w 8. Targach CSR online. Chcemy, by interesariusze mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy na temat SDGs w praktycedodaje.

W ramach kampanii #5latSDGs prezentowane są wyzwania zdefiniowane w poszczególnych celach, a także aktywności firm i organizacji, które wniosły pozytywny wkład w realizację zobowiązań Agendy 2030 w ciągu ostatnich pięciu lat. Jej przebieg śledzić można na stronie Odpowiedzialnybiznes.pl/TargiCSR/5latSDGs.

8. Targi CSR, które odbędą się w dn. 5-9 października, będą kluczowym momentem kampanii #5latSDGs. Wydarzenie organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest platformą wymiany wiedzy i doświadczenia na kluczowe tematy związane z CSR i zrównoważonym rozwojem. 

Jak co edycję, Targi CSR składają się także z części konferencyjnej. Tym razem towarzyszą jej także oznaczenia Celów Zrównoważonego Rozwoju, związanych tematycznie z danym panelem dyskusyjnym. Ułatwia to “wirtualnym zwiedzającym” zapoznanie się z zakresem działań CSR realizowanych przez biznes w Polsce.

Program części konferencyjnej Targów CSR znajduje się na stronie Odpowiedzialnybiznes.pl/TargiCSR/konferencja

Z okazji Światowego Dzień Działania na Rzecz na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju #Act4SDGs Forum Odpowiedzialnego Biznesu zachęca także do lektury tekstów opublikowanych dotychczas w ramach kampanii #5latSDGs:

Forum Odpowiedzialnego Biznesu prowadzi także platformę wiedzy o SDGs, dostępną na stronie Odpowiedzialnybiznes.pl/SDGs . Znajdują się na niej aktualności związane z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz eksperckie artykuły i raporty poświęcone tematyce Agendy 2030.

Targi CSR

8. Targi CSR online odbędą się w dniach 5-9 października 2020 roku. Główną platformą wiedzy o przebiegu wydarzenia będzie strona odpowiedzialnybiznes.pl/targiCSR. Część wystawowa zostanie zaprezentowana na platformie WebEXPO, natomiast profile wystawców udostępnione zostaną na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/wystawcy/. Jak co edycję wydarzeniu towarzyszyć będzie część konferencyjna. Będzie transmitowana poprzez stronę odpowiedzialnybiznes.pl, profil Facebook, kanał YouTube. Część konferencyjna dotyczyć będzie środowiska naturalnego i jego ochrony. Networking będzie rozwijany na platformie Remo.co, umożliwiając w jednym czasie spotkanie i rozmowę uczestnikom Targów.

Dowiedz się więcej:

Strona internetowa >>

Rejestracja wystawców >>

Organizacja debat i paneli >>

Informacje o 8. Targach CSR na Facebooku >>

Newsletter Targów CSR >>

Hasztag wydarzenia: #TargiCSR

Organizacje i media wspierające wydarzenie (potwierdzeni)

Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partner główny: Jeronimo Martins Polska

Partnerzy: Ergo Hestia, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności, Siemens

Patronat honorowy: CSR Europe, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezydent m.st. Warszawy, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Partner medialny: Rzeczpospolita

Patroni instytucjonalni: Business Centre Club, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Federacja Konsumentów, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Przedsiębiorstwo Fair Play, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza

Patroni medialni: Polityka, Clear Channel Poland, Instytut Monitorowania Mediów (IMM), My Company Polska, Odpowiedzialny biznes – Kompendium CSR, CR Navigator, Teraz Środowisko, kampaniespoleczne.pl, ngo.pl, PulsHR.pl, PRoto.pl