ABC-Ekonomii – czyli pierwsze kroki w świecie finansów

23 sierpnia 2018

Dotyczy firmy: ABC Czepczyński,

Firma ABC-Czepczyński, partner Forum Odpowiedzialnego Biznesu, angażuje się w działania społeczne – zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i działania na rzecz społeczności lokalnej. Jednym z realizowanych przez firmę programów jest skierowane do uczniów szkół i przedszkoli – ABC – Ekonomii.

Lokalne działania ABC Czepczyński

Firmie bliskie są potrzeby lokalnej społeczności, którą od wielu lat wspiera. Przykładem na to jest wieloletnia już współpraca z międzychodzkim oddziałem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczych oraz Środowiskowym Domem Samopomocy w Międzychodzie.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami “Homini” od początku swego istnienia jest wspierane przez firmę ABC-Czepczyński. To dzięki partnerstwu z lokalną firmą możliwa była kontynuacja projektu edukacji uczniów szkół podstawowych – “Tacy sami”, który ma na celu zmianę postaw i wykształcenie właściwych zachowań wobec osób z niepełnosprawnościami.

Autorski program edukacyjny dla najmłodszych

Szczególnie ważna dla firmy i jej prezesa Artura Czepczyńskiego jest edukacja dzieci i młodzieży, co znalazło odzwierciedlenie w projekcie “ABC-Ekonomii” oraz objęciu patronatem klas o profilu technik spedytor w Zespole Szkół Technicznych w Międzychodzie.

“ABC-Ekonomii” to autorski projekt właściciela firmy mający za zadanie upowszechnianie edukacji ekonomicznej i finansowej wśród przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. W oparciu o książkę Patrycji Krzanowskiej pt. “Świat Pieniądza” powstał komplet materiałów dydaktycznych (scenariusze, karty pracy, infografiki) dla nauczycieli. Jak mówi Damian Kupczyk – koordynator projektu: Celem “ABC-Ekonomii” było zachęcenie szkół do włączenia w swoje działania edukacyjne zajęć o tematyce związanej z finansami i ekonomią. Pierwsza części projektu, realizowana już od dwóch lat na terenie całej Polski, skierowana była do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI. Pilotaż “ABC-Ekonomii” odbył się w 2016 r. w szkołach podstawowych powiatu międzychodzkiego, którego zwieńczeniem był konkurs wiedzy ekonomicznej i finansowej. Do tej pory beneficjentami inicjatywy było ok. 80 tys. osób z ponad 30 miast i miasteczek.

Sukces “ABC-Ekonomii” w szkołach podstawowych zachęcił twórców projektu do pójścia o krok dalej i objęcia działaniami edukacyjnymi znacznie młodsze dzieci niż do tej pory. W ramach projektu powstała książka pt. „ABC ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów” skierowana do przedszkolaków i uczniów z klas I-III. Jej autorami są Żaneta Kupczyk i Wiktor Czepczyński. Książka zawiera 12 opowiadań, z których każde porusza inne zagadnienie ze świata ekonomii i finansów.

Na podstawie książki – Żaneta Kupczyk i Damian Kupczyk- opracowali pakiet materiałów edukacyjnych, w skład którego wchodzą scenariusze, karty pracy, infografiki oraz gra edukacyjna. W czerwcu bieżącego roku miał miejsce pilotaż projektu w przedszkolach gminy Międzychód. 146 dzieci z 5 przedszkoli miało okazję uczestniczyć w warsztatach pn. „Co to są pieniądze?” opartych na pierwszym rozdziale książki i przygotowanych materiałach. Pozytywne reakcje i zainteresowanie dzieci oraz wychowawców potwierdziły zasadność edukacji finansowej już od najmłodszych lat.

Na przełomie sierpnia i września firma będzie bezpłatnie przekazywała zestawy książek oraz materiały edukacyjne wszystkim przedszkolom i szkołom podstawowym, które zechcą realizować projekt „ABC-Ekonomii”. Materiały dostępne będą również na dedykowanej projektowi stronie internetowej, dzięki czemu rodzice chcący prowadzić edukację finansową swych dzieci otrzymają do tego potrzebne narzędzia.

Mamy nadzieję, że realizacja projektu „ABC-Ekonomii” wpłynie na wzrost wiedzy i umiejętności dzieci w zakresie zagadnień dotyczących ekonomii, finansów i przedsiębiorczości – mówi Damian Kupczyk. – Chcemy zachęcić placówki oświatowe do upowszechniania, w ramach pełnienia funkcji dydaktyczno-wychowawczej, edukacji finansowej, która jest naszym zdaniem bardzo ważna, a w obecnym systemie edukacji marginalizowana.

Koordynatorzy zachęcają do współpracy przy projekcie zarówno placówki oświatowe, tj. przedszkola, szkoły podstawowe jak i organy prowadzące. Liczą na współpracę także z bibliotekami, domami kultury, świetlicami środowiskowymi oraz organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz edukacji i rozwoju dzieci. Wszystkie informacje na temat projektu oraz dane kontaktowe koordynatorów będzie można znaleźć na stronie www.abc-ekonomii.edu.pl.

źródło: materiały prasowe firmy