ABC-Czepczyński i LPP wśród nominowanych do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

24 września 2019

Dotyczy firmy: ABC Czepczyński, LPP,

Kapituła XVII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP ogłosiła listę 21 przedsiębiorstw nominowanych do nagrody. Wśród nich są także ABC-Czepczyński i LPP, partnerzy strategiczni Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Przyznawana corocznie Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP ma na celu wyróżnienie firm, które wnoszą istotny wkład w rozwój polskiej gospodarki, budując jednocześnie pozytywny wizerunek polskiej przedsiębiorczości na arenie międzynarodowej. Jedną z organizacji zgłaszających przedsiębiorstwa do Nagrody jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Kapituła Nagrody nominowała 21 firm w sześciu kategoriach. Wśród nominowanych przedsiębiorstw są także partnerzy Forum Odpowiedzialnego Biznesu: ABC-Czepczyński (kategoria „Firma rodzinna”) i LPP (kategoria „Narodowy sukces”).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej kancelarii Prezydenta RP >>>

źródło: prezydent.pl