Aktualności

20 stycznia 2022

Pióro odpowiedzialności – zgłoś artykuły 

Aktualności FOB, CSR w Polsce

Po raz 12. Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyłoni najlepsze artykuły na temat społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Rozpoczął się nabór tekstów w konkursie “Pióro odpowiedzialności”. Zgłoszenia trwają do końca lutego i odbywają się poprzez formularz na odpowiedzialnybiznes.pl/pioro. Ogłoszenie laureatów nastąpi 25 maja br. podczas 9. Targów CSR w Centrum EXPO XXI w Warszawie (wstęp wolny).

20 stycznia 2022

Rady nadzorcze wobec zmian klimatu. Rusza pierwsze badanie Chapter Zero Poland

Aktualności FOB

Rozpoczęło się pierwsze ogólnopolskie badanie skierowane do przedstawicieli_ek rad nadzorczych zainicjowane przez program Chapter Zero Poland. Badanie realizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w partnerstwie z Fundacją Deloitte potrwa do 4 marca. Ogłoszenie wyników odbędzie się 25 maja podczas 9. Targów CSR w Centrum EXPO XXI w Warszawie.

20 stycznia 2022

Zakończył się II etap Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR

23 grudnia zakończył się I etap Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR, w którym wzięło udział 141 uczennic i uczniów oraz studentek i studentów z całej Polski. W ramach testu online uczestniczki i uczestnicy zmierzyli się z 12 pytaniami dotyczącymi  zarówno teoretycznych, jak i praktycznych zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem. Do II etapu konkursu zakwalifikowało się 124 osób.

20 stycznia 2022

Komunikacja tematem drugiego spotkania Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

15-16 stycznia odbył się drugi zjazd 18. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu poświęcony tematowi Komunikacja CSR. Opiekunem tej ścieżki komunikacyjnej jest firma Samsung Electronics Polska. W ramach zjazdu został poruszony m.in. wątek aktywizmu korporacyjnego

19 stycznia 2022

Pepco kolejny rok wspiera Telefon Zaufania dla Dzieci i Mlodzieży

Od Partnerów

Pepco, partner strategiczny FOB, kontynuuje podjęte w ubiegłym roku wsparcie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W 2021 roku przekazana przez firmę darowizna pozwoliła odebrać blisko 10 500 połączeń i wiadomości oraz przeszkolić kilkudziesięciu konsultantów.

18 stycznia 2022

Zrównoważony rozwój ma być centralnym elementem unijnych systemów kształcenia

CSR na świecie

Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie edukowania na temat środowiskowych aspektów zrównoważonego rozwoju. Wniosek ma na celu wsparcie państw członkowskich, szkół, instytucji szkolnictwa wyższego, organizacji pozarządowych i wszystkich organizatorów kształcenia w zapewnianiu osobom uczącym się wiedzy i umiejętności związanych ze zrównoważonym rozwojem środowiska, zmianami klimatu i ochroną środowiska.

17 stycznia 2022

Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej – dzisiaj koniec naboru do #Raport2021

Aktualności FOB

– Pandemia nie tylko nie zatrzymała aktywności odpowiedzialnego biznesu, ale wzmocniła to zaangażowanie. Obserwowaliśmy wiele pozytywnych inicjatyw, które sprawiają, że rola firm w walce z pandemią jest niepodważalna – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu[1]. Wiele z działań CSR firm zostało skierowanych do lokalnych społeczności. Polegały na wspieraniu ochrony zdrowia i grup szczególnego ryzyka oraz ułatwieniu zdalnej pracy i nauczania.

14 stycznia 2022

Zagadnienia konsumenckie – przedłużony nabór do #Raport2021

Aktualności FOB

Firmy pozostają zaangażowane w edukację zdrowotną, środowiskową i finansową. Podnoszą świadomość w zakresie niemarnowania żywności. Te przykładowe dobre praktyki świadczą o aktywnym włączaniu się organizacji w rozwój odpowiedzialnego biznesu w Polsce. To także działania CSR będące częścią obszaru „zagadnienia konsumenckie” normy ISO 26000.

14 stycznia 2022

IX edycja konkursu Prawnik Pro Bono

CSR w Polsce

Jesteś osobą, która korzystała kiedyś z darmowej pomocy prawnika lub prawniczki, a jakość tych usług była tak dobra, jak odpłatnego jurysty? Czy pomoc prawnika pro bono rozwiązała trudny problem Twojej organizacji? Twój współpracownik – prawnik wyróżnił się profesjonalną, nieodpłatną działalnością społeczną? Zgłoś tę osobę do nagrody.

14 stycznia 2022

Zrównoważone finansowanie – fakty i mity

Od Partnerów

Od kilku lat, unijne regulacje związane ze zrównoważonym rozwojem są wyzwaniem dla firm, nie tylko jeśli chodzi o wdrażanie nowych przepisów, ale także ich interpretację. Dlatego Santander Bank Polska wraz z partnerami: firmą doradczą SAPERE oraz Giełdą Papierów Wartościowych, zainicjował powstanie nowego raportu „Zrównoważone finansowanie – fakty i mity”.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc